לפיד: ‏המתווה לגיוס חרדים שהוצג על ידי הוועדה שמינה שר הביטחון, הוא חזרה לחוק השיוויון בנטל של יש עתיד

לפיד: ‏המתווה לגיוס חרדים שהוצג על ידי הוועדה שמינה שר הביטחון, הוא למעשה חזרה לחוק השיוויון בנטל של יש עתיד. אנו מצפים משר הבטחון ומן הממשלה לא לתת לשיקולים פוליטיים לעוות ולמסמס את מסקנות הוועדה.

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט