עיריית ירושלים נגד טקס 'נכבה'

עיריית ירושלים לבית המשפט: הוצא צו מניעה כנגד אירוע לציון הנכבה בגלריית ברבור הנמצאת במבנה עירוני כפולשת בניגוד לדין

גלריית ברבור
גלריית ברבור
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

העירייה טוענת בבקשתה הדחופה מבית המשפט כי גלריית ברור מחזיקה בנכס שלא כדין ובמעמד של פולשת ומשיגת גבול, וכנגד כך מנהלת העירייה מול הגלריה הליך משפטי לסילוקה. העתירה מתייחסת לאירוע השקה שעתיד להתקיים בקרוב במבנה הנמצא בבעלות העירייה לספר ששמו "נכבה בעברית יומן מסע פוליטי" בשיתוף עם עמותת "זוכרות" שהינה עמותה קיצונית ביותר, שמטרות קיומה המוצהרות הינן הוקעת התנועה הציונית, מדינת ישראל וצה"ל.

בעתירה מציינת העירייה כי "אין זו הפעם הראשונה בה מקיימת גלריית ברבור אירועים מתריסים, פוליטיים, אסורים ומפרים במבנה העירוני בו היא מחזיקה שלא כחוק. דומה כי אין גבול לשפלות הקומה והמעמד אליו מביאה העמותה את הדברים. החל מפגיעה בזיכרון חללי מערכות ישראל באירוע הקודם, וכעת הצגתם של מדינת ישראל ושל צה"ל כגזענים המיישמים מדיניות של אפרטהייד כנגד האוכלוסייה הערבית".

עוד מציינת העירייה בעתירה כי לאחרונה קבע מפורשות בפסק דין שופט בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע אליהו ביתן בהתייחס לאירוע "לזכר 68 שנה לנכבה", כי לא ניתן להסכים ולא ניתן לאשר לבצע בנכס עירוני ציבורי אירועים להזכרת והפצת נרטיב הנכבה בשילוב עם הוקעת מדינת ישראל צה"ל והתנועה הציונית כפושעי מלחמה. השופט אישר בשל כך לבטל הקצאה לעמותה שעשתה שימוש במבנה שלא בהתאם למטרות ההקצאה.

בעתירה מבקשת העירייה מבית המשפט לשים קץ אחת ולתמיד להתנהלות הפסולה, המתריסה, המפלגת, המסכסכת, הבלתי סבירה והבלתי חוקית בעליל בנכס שנמצא בבעלות העירייה והציבור.

השארת תגובה