למעלה משעה: שריפת ענק בניר עם

‏עדיין לא הושגה שליטה על השריפה בניר עם ‎

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח