למעלה משעה: שריפת ענק בניר עם

‏עדיין לא הושגה שליטה על השריפה בניר עם ‎

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט