0 כיפות בפורום מטכ"ל: תת אלוף וינטר שוב לא יקודם

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח