ועדת החוץ והביטחון אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק קיזוז כספי מחבלים

‏ועדת החוץ והביטחון אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק קיזוז כספי מחבלים. החוק אושר ברוב של 9:0. הוועדה החליטה לדחות את הצעת הממשלה להשארת גמישות בשיקול הדעת, שהייתה מאפשרת לקבינט להחליט על הקפאה או ביטול של הניכוי ‎

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט