כלי התקשורת הצפון קוריאנים: בפסגה ידונו ביצירת מנגנון קבוע לשמירת השלום בחצי האי הקוריאני

דיווח בכלי התקשורת הצפון קוריאנים: במהלך מפגש הפסגה ידונו המנהיגים "ביצירת מנגנון קבוע לשמירת השלום בחצי האי הקוריאני, פירוז האזור מגרעין ובנושאים נוספים הנוגעים לשתי המדינות"

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך