בעקבות תקלה ברכבת באיזור שפיים רכבות מדרום תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת תל אביב

‏בעקבות תקלת איתות ברכבת ישראל באיזור שפיים רכבות מדרום תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת תל אביב סבידור מרכז. רכבות מצפון יחלו ויסיימו את נסיעתן בתחנת נתניה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט