יתרות המט"ח בבנק ישראל: קיטון של 654 מיליוני דולרים

בבנק ישראל מסכמים את חודש מאי עם יתרות מטבע חוץ בסך בסך 114,700 מיליוני דולרים – 31.8% אחוזים מהתמ"ג

דולר
דולר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש מאי 2018 בסך 114,700 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 654 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

היתרות מהוות 31.8% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי והוא מוסבר על ידי שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 803 מיליוני דולרים, לצד העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 34 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 167 מיליוני דולרים, מתוכם נרכשו 154 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין. זאת, לצד העברות המגזר הפרטי בסך כ- 16 מיליוני דולרים.

השארת תגובה