אסיר פלסטיני, שהיה מעורב בגניבה חקלאית גדולה בדרום שוחרר בגלל טעות

‏פרסום ראשון: אסיר פלסטיני, שהיה מעורב בגניבה חקלאית גדולה בדרום, שוחרר בגלל טעות של הפרקליטות. האסיר שוחרר כמה ימים לפני שביהמ"ש קבע שיש להאריך את עונשם של המעורבים בגניבה מתשעה חודשים ל-18 חודשים, ובפרקליטות לא הציגו את עמדה זו בפני ועדת השחרורים ‎

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט