גאה בחברי המשלחת הישראלית שהגיעה כבר למחרת בקשתי לגואטמלה

‏נתניהו: הבטחתי לנשיא גואטמלה לשלוח סיוע לאסון התפרצות הר הגעש. גאה בחברי המשלחת הישראלית שהגיעה כבר למחרת למקום

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט