תוחמים את ישיבת מיר מחדש

השערים החדשים במיר, האדמו"ר מויז'ניץ בבית לפליטות, הברית לבנו של אליהו ארנד בווגשל והכנסת ספר תורה על סוס ועגלה בז'יטומיר

שערים חדשים במיר
שערים חדשים במיר
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

• בישיבת מיר בשכונת בית ישראל בונים שערים מיוחדים בכניסה לבנייני הישיבה, העבודות החלו, השערים העגולים יעצבו מחדש את מראה מתחם בנייני הישיבה, בשערים החדשים יעברו אלפי הלומדים בדרכם להיכלי הישיבה הגדולה בעולם.

• ראשי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה שבנשיאות הגר"י עשורי המקפידים תמידין כסדרן להתייעץ עם מרנן ורבנן גדולי ישראל בכל הנהגות ואורחות הישיבה, הגיעו למעונו של חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול הגרב"ד פוברסקי לקבל הדרכה במספר עניינים העומדים על סדר היום.

"בן עלייה חייב להקפיד על זמנים, הוויתור על הדברים הקטנים, אלו דברים הנחשבים למסירות נפש לתורה ובזה מתברכים", התבטא הגרב"ד. הדברים שנשא בפני ראשי הישיבה הותירו חותם עמוק והדברים כהווייתן נמסרו לבחורי הישיבה להמשך עליתם בתורה וביר"ש.

• התרגשות רבה אפפה את שכונת מאה שערים ביום ג' האחרון, כאשר מאות בנות מוסד "בית לפליטות" ובראשם ההנהלה קיבלו בכבוד את האדמו"ר מויז'ניץ, שהגיע באופן מיוחד לבקר במוסד ברחוב בהר"ן, לקבוע מזוזה בשערי האגף המשופץ, והביע התפעלותו מהיופי וההדר שהושקע בבנין, הרבי נשא נאום מלא חיזוק והדכה לבנות המוסד והאציל עליהן מברכותיו הק' ובין דבריו אמר "בהעלותך את הנרות, זה שנות הנעורים שאז מתחילים את החיים, זה הזמן שתבנו את העולם שלכם, כולן עוברים זמנים קשים, כדי שתהא שלהבת עולה מאליה, בת ישראל המתחזקת באמונה אף פעם לא נופלת".

יצוין שבנין זה נוסד בשנת תש"כ בו פעלו המייסדים החשובים זצ"ל, בנין זה שכיום משמש מחסה ובית עבור מעל 100 בנות מכל הגילאים ומכל שכבות הצבור החרדי, יתומות וחסרות בית, שופץ ונבנה מחדש והורחב בפאר והדר וביופי.

הנהלת המוסד הרב משה יונה רוזנפלד ובנו הרב חיים אלעזר קיבלו את פני הרבי, עשרות קוויטלך שנכתבו ע"י הבנות בו הביעו משאלות ליבן נמסרו לרבי שיעתיר ויתפלל בעדם להיוושע במהרה בדבר ישועה ורחמים.

• בשמחת הברית לבן הרל"ש בלשכת סגן ראש עיריית בני ברק, אליהו ארנד, השתתפו ביום רביעי באולמי ווגשל, חבר הכנסת יעקב אשר, אליעזר סורוצקין, ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול, ראש עיריית רכסים יצחק רייך, סגר"ע בית שמש שמואל גרינברג, ח"ע חיפה מיכי אלפר, סגר"ע ביתר יצחק רביץ, הר"ר אריה קניבסקי, הרב מרדכי בלוי, אבי אבוחצירא, האחים בריסק, האחים פרוש, מפקדי המשטרה, חברי מועצה של דגל מכל הארץ, חברי עיריית ב"ב ובכירי העירייה. האדמו"ר ממודז'יץ שלח בקבוק יין לאבי הבן. הרך הנולד נקרא: אהרן יהודה לייב, ע"ש מרן הגראי"ל זצ"ל.

• בתחילת השבוע התקיים מעמד מרגש במיוחד, בו סיימו בכולל 'נר ישראל' שברכסים את הש"ס בפעם הראשונה, המעמד התקיים באולם בעיר נשר. בהשתתפות רשימה ארוכה של ראשי ישיבות ורבנים, בין היתר המשגיח הגאון הצדיק ר' דן סגל, הרב יעקב זוננפלד – המרא דאתרא ברכסים הרב ישראל מאיר וייס – ראש ישיבת נחלת הלויים, הרב אורי וויסבלום – משגיח ישיבת נחלת הלווים, הרב יהושוע מן – ראש ישיבת כפר חסידים, רב צבי גרינהויז – ראש כולל ישיבת כפר חסידים, הרב יחיאל במברגר – רב הקהילה החרדית חיפה, הרב מנחם דוד – משגיח ישיבת כפר חסידים, הרב עובדיה ברוידא – מראשי ישיבת כפר חסידים, הרב עזרא סופר – ראש ישיבת רכסים, הרב טוביה בהריר – המרא דאתרא בנשר, הרב נתן זוכובסקי – ראש ישיבת גאון יעקב והרב אברהם אלברשטיין, בן האדמו"ר מצאנז שהביא עמו את ברכת אביו האדמו"ר.

כולל "נר ישראל", הינו הכולל הגדול בצפון – המכיל מעל ל-300 אברכים, המגיעים מעל ערי יישובי האזור. כמו כן, לאחרונה הוקם ע"י הכולל מספר כוללי ערב המונה עשרות אברכים במטרה שהאברכים יוכלו לשנן את הנלמד במשך היום. על החומר ייבחנו האברכים בכל סוף שבוע. עד פטירתו, עמד בנשיאות הכולל המשגיח, הגאון הצדיק ר' דב יפה זצ"ל ואף באופן קבוע נשא שיחות ווועדים בכולל שהיה קרוב אל ליבו מאוד. בנשיאות הכולל עומד הגאון הצדיק ר' צבי גרינהויז, שגם מוסר שיחות בקביעות.

אחד המאפיינים של הכולל – במשך כ-15 שנה הכולל שילם את המלגות בזמן ללא איחורים, וזאת בהסתמך כמעט באופן גורף רק על תרומות מהארץ וכמעט ללא סיוע חיצוני. וזאת לאור מסירותם של העומדים בראש הרב נחום לובן והרב יוסף זלזניק המוסרים נפשם לעניין זה ומנהלי הכולל, עקב התרחבות הלומדים, זכו בכולל לחנוך אגף חדש לאחרונה.

• זכתה הקהילה היהודית בז'יטומיר, ונתקיים בה "ברוך המקום שנתן תורה בחודש השלישי", בחגיגה משולשת ומרגשת, של ספר תורה מיוחד המסמל את החוט המשולש של "תורה, חסידות וחסד", שהחלה במוסקבה – בירת רוסיה, והסתיימה בכפר החינוך "אור אבנר" שליד ז'יטומיר שבמערב אוקראינה. בהשתתפותם של רבנים חשובים, שלוחים נכבדים, תומכים יקרים וקהל רב שרקד בעוז ובגיל בשמחה הגדולה, שמערב אוקראינה טרם ראתה כמוה בדור זה – מאז חזרה עטרת תפארת יהדות וחסידות ז'יטומיר להאיר בחזרה, מאז בואו של שליח הרבי מליובאוויטש זי"ע הרה"ג ר' שלמה ווילהלם, המשמש גם כרבה הראשי של כל מערב אוקראינה, ורבנים – שלוחים רבים ממלאים את הערים והמחוזות באזור זה בשליחות קודש של הפחת חיים יהודים באלפי יהודי המקום.

לפני כשנתיים, בהשתתפותו של רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, החלו ב"מרכז החסד היהודי – שערי צדק" שבמרכז מוסקבה, בכתיבת ספר תורה מהודר, לכבודו של ידיד מרכז החסד הרה"ח ר' יצחק הכהן קוגן, הידוע בכינוי 'הצדיק מלנינגרד', והמשמש כשליח קודש ורבה של בית הכנסת 'בלשוי ברוניא – – חב"ד' במרכז מוסקבה, כאשר רבים מידידי המרכז הנודע בפעילות הגדולה של צדקה וחסד – נוטלים חלק בתרומת פרשיות בספר התורה שנכתב במשך כשנתיים. וכאשר נודע על הסתלקותו הטראגית של הרה"ח ר' מענדל דייטש הי"ד זצ"ל, ביקש יבלחט"א הרב קוגן, שספר התורה יוקדש לעילוי נשמתו, ויוכנס אל בית הכנסת השוכן לא רחוק מהמקום בו נרצח הרב דייטש בידי זדים ימ"ש.

לא פלא אפוא, כי האירוע כולו היה ברגש רב של הכרת הטוב בשילוב שמחה של מצווה, כאשר רבים מבני משפחתו של הרב דייטש הגיעו במיוחד לקחת חבל בחגיגת הכנסת ספר התורה. בכניסה לבית הכנסת החדש, כובד השליח הרב משה אסאמן מרבני אוקראינה, בקביעת המזוזה. 'הקפות' עם ספר התורה החדש נערכו בתוך בית הכנסת ברוב שירה וזמרה, ולאחר מכן התפללו תפילה ראשונה בבית הכנסת החדש – תפילת מנחה ולאחמ"כ תפילת ערבית בבית הכנסת הוותיק והראשון.

סעודת המצווה, בשילוב התוועדות חסידית גדולה, נערכה באולם הגדול של 'מסעדת הכפר', בהשתתפות קהל רב, כאשר בראש השולחן יושבים הרבנים החשובים: הרב שלמה וילהלם – ז'יטומיר, הרב יצחק קוגן – מוסקבה, הרב משה שמואל דייטש – ירושלים, הרב משה שמואל אוירכמן – קריות, הרב משה אסמן – קייב, הרב זלמן דייטש – פערם, הרב שניאור זלמן בוקיעט – ז'יטומיר, הרב יוסף אליהו דייטש, אה"ק ועוד.

תגובה אחת
  1. זעזוע ותדהמה היום האחרון של מגבית הצלה למרכז הצלה להצלת בחורי ישראל כמו מישיבת מיר וכו' המתייצבים בלשכת הגיוס, ומסתבכים, עמדו כמה אברכים צדיקים ליד ישיבת מיר בירושלים עיה"ק, והתרימו את הציבור, מיד יצא הקצף והדיוט קופץ בראש, "אהרן חדש" הוציא מיד מודעה עם בלאנק הישיבה שאסור לתרום להם רח"ל בגלל שהם מדברים נגד (גדולי ישראל)… אז הוא (חדש) מונע מאחרים. ואם לא די בכך אחרי שעה יצאו תלמידיו עם אגרוף רשע (כמובן לא על החרדקים) להכות את האברכים המתרימים ירא הציבור וישפוט במי מדובר פה, עם איזה רשעים עמלקים…. וידוע שחדש אסור מן התורה!!!

השארת תגובה