למה גישור? שאלתם, העורך דין משיב

נועם קוריס
נועם קוריס
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

שאלה: הגשתי תביעה לגבי הסכם שערכתי עם פלוני והופר על ידו. לאחר כמה חודשים בית המשפט הפנה אותנו להליך גישור, מה משמעות ההליך והאם בירור התביעה יתעכב בבית המשפט בגלל ההפניה לגישור?

תשובה: הליך גישור הוא הליך וולנטרי שאינו מחייב ואין בו הכרעה, זהו הליך שנועד לסייע לצדדים להגיע לפשרה אך לא מחייב אותם ולא ניתן לכפות על הצדדים פשרה שאין הם מעוניינים בה. לפני מספר שנים נערכו שינויים במערכת בתי המשפט במסגרת פרויקט מהו"ת, כך שכל תיק בשווי של מעל 75,000 ש"ח מופנה אוטומטית לפגישת מהו"ת שהנוכחות בה אומנם חובה עבור בעלי הדין אך במסגרתה רק מוצג על ידי המגשר הפוטנציאלי מידע על הליך גישור ובה נשאלים הצדדים האם הם בכלל מעוניינים להתחיל הליך גישור.

פגישת המהו"ת הינה פגישה שאינה כרוכה בתשלום ואין חובה להסכים להמשיך ממנה להליך גישור שכן כרוך בתשלום. פגישת המהו"ת אינה מעכבת את הבירור בפני בית המשפט והיא באה כתוספת אשר מחד באה לסייע לצדדים להגיע לפשרות בהסכמה ומאידך נועדה על מנת להסיר מן העומס הרב המוטל על השופטים בבתי המשפט.

חשוב לומר גם, שהליך הגישור הינו חסוי וסודי, אסור לצדדים לעשות שימוש במידע או במסמכים שהגיעו לידיהם במסגרת הליך הגישור וגם אסור להזמין את המגשר להעיד במשפט, אפילו אם הצד השני הודה בפה מלא בדברים מסוימים במסגרת הגישור, והוא מכחיש זאת בבית המשפט.

שאלה: אני רוצה להגיש תביעה אבל לא מעוניין שהטענות שלי יפורסמו ושכל אחד יוכל לעיין בהם, האם ניתן לעשות זאת?

תשובה: עקרון פומביות הדיון הוא עיקרון חוקתי המעוגן בסעיף 3 לחוק יסוד: השפיטה, ואשר נחשב ל"אחד העקרונות החוקתיים המרכזיים". ישנם נושאים שבתי המשפט דנים בהם בדלתיים סגורות בכל מקרה, למשל עניינים שבדיני משפחה או בטחון המדינה. קיימים עוד תחומים אשר לעיתים ניתן לבקש בהם שהדיון יעשה בדלתיים סגורות, אך לרוב בתי המשפט לא מאפשרים זאת.

שאלה: מה משמעות המונח חוזה אחיד?

תשובה: חוזה אחיד הינו חוזה שנוסחו או שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסוימים במספרם או בזהותם, ההגדרה מתאימה למשל לחוזה עליו מחתימים אותנו הבנקים או חברות הסלולר. במקרה בו בית המשפט מחליט שחוזה מסוים כן מהווה חוזה אחיד, הוא רשאי לבטל תנאים מסוימים בחוזה האחיד, בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות.
הטיפ המשפטי ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

השארת תגובה