כינוס נדיר בהשתתפות הגר"ח קנייבסקי

כינוס יסוד ועד ידידי 'שובו' בארה"ק: 'בזכות הכפיפות והציות למורי דרכינו, נמשיך לקרב בנים ומשפחות לאבינו שבשמים' • "'שובו' מחדשים בכל יום את ה'נעשה ונשמע' של ימינו"

'הלב מתרחב נוכח החיזוק האדיר של שר התורה שבצעד נדיר במיוחד הגיע לכנס יסוד ועד ידידי 'שובו' בארץ הקודש. עבורנו זו היסטוריה ועבור אלפי ילדי ישראל ובני משפחותיהם ומאות אנשי הסגל בעשרות מוסדות החינוך ברחבי הארץ זהו חיזוק אדיר להמשיך ולהגדיל תורה ולהאדירה למרות כל הקשיים – כך אמר בהתרגשות רבה מנכ"ל רשת החינוך והקירוב 'שובו' חיים מיכאל גוטרמן בכנס יסוד 'ועד ידידי שובו בארה"ק' שהתקיים בבית הנגיד תומך תורה יהודה עמאר.

צילום ועריכה: דובי קורן

'אנו עומדים יום יום נוכח הצימאון האדיר בישראל לשמוע דבר ד' ולחנך את הילדים לתורה בבתי הספר שלנו כפי שהתווה לנו את הדרך מורנו הכהן הגדול הגאון רבי אברהם פאם זצ"ל. אחר הסתלקותו סמוכים היינו על שולחנו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל וכעת בהופעתו ההיסטורית והנדירה של יבדלח"א מרן שר התורה שליט"א. אנו מתפללים שנזכה להמשיך ולזכות לשמוע דברי חכמים זקני ופארי הדור ולסייעתא דשמיא שכל השומע דברי חכמים זוכה'.

בכנס המרשים השתתפו; רבי יהודה סילמן, האדמו"ר מנדבורנא אלעד, רבי אהרון יעקובזו, יו"ר 'שובו' ארה"ב הרב יוסף הוך, יו"ר 'שובו' באירופה הרב דוד בלאכמן וידיד 'שובו' יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני.

נשיא 'שובו' רבי יונתן אברהם אב"ד בביה"ד בלונדון השוהה בארה"ב בשליחות הרשת שיגר את ברכתו לכנס היסוד והוסיף: 'שובו' נוסדה ע"י גדולי התורה. לאורם צעדנו ובשליחותם פעלנו, ובזכות הכפיפות והציות למורי דרכינו, נמשיך לקרב בנים ומשפחות לאבינו שבשמים".

הגר"י סילמן אמר כי 'פעילותם של ראשי 'שובו' היא הצלת נפשות כפשוטו ואם יוענק להם כח נוסף וחיזוק משמעותי נוכל להפוך עולמות כפשוטו'. האדמו"ר מנדבורנא אלעד אמר כי 'שובו' מחדשים בכל יום את ה'נעשה ונשמע' בדורנו. כשהם מביאים תחת כנפי השכינה אלפי בתי אב'.

ח"כ משה גפני אמר כי כי כל יחיד ויחיד מכלל ישראל מחויב היה לעשות את מה ש'שובו' עושים. 'הם השליחים שלנו ועלינו מוטלת אחריות לעזור להם בכל מה שאנו רק יכולים. יש תקציב המעוכב כבר זמן רב במשרד החינוך ואני נלחם יחד עם חברי כדי להשיב להם את התקציב שמגיע להם בדין ובצדק. לצערי יש במשרד החינוך אנשים המתנכלים לתורה אבל אנו נגבר עליהם והיה זה חלקנו בחוב הקדוש שאנו כולנו חבים ל'שובו'.

מעמד יסוד 'ועד ידידי שובו בארה"ק' הנו ההמשך לשלושת כינוסי חיזוק קודמים שהתקיימו; בארה"ב, בראשות נשיא מועצת גדולי התורה באמריקה כ״ק האדמו״ר מנובמינסק שליט״א, באירופה ובישראל. לקראת האירועים שיגר הגר״ח קנייבסקי מכתב מיוחד על 'המפעל הגדול 'שובו' אשר יסודו בהררי קודש ע"י רבי אברהם יעקב הכהן פאם זצוק"ל וזו חובת כל אחד ואחד לבוא לעזרתכם להציל נפשות מרדת שחת. ובזכות העזרה והסיוע למען ילדיו של הקב"ה תזכו לשפע ברכה והצלחה בכל העניינים, בריאות שלמה ונחת דקדושא מכל יוצאי חלציכם'.

הרב גוטרמן פרס בפני הנגידים והעסקנים את הביקוש הגדול הקיים לפיתוח הרשת ומאידך את המצוקה הקיימת עקב חובות העבר של מערכת החינוך בישראל. 'הגם שהעניין מטופל בדרגים הגבוהים בשת"פ עם החינוך העצמאי וכאן המקום לשבח את הרב גפני העובד ללא לאות למעננו, נכון להיום עדיין סובלת הרשת ממצוקת משאבים המקשה על הפעילות השוטפת ועל פיתוח והקמת בתי ספר נוספים – נשיא הרשת הגר"י אברהם וראשי 'שובו' עושים ככל יכולתם, אך אנו זקוקים עדיין לסיוע רב מידידנו ולמאמץ נוסף מצידם כדי לקיים ולהגדיל את הרשת'.
את האירוע המרשים חתם בוגר 'שובו' עכו, הרב ליאור שיפרין כיום אברך כולל 'הלפרין' בנווה שאנן בחיפה שהפך את כל משפחתו המקיימים קלה כבחמורה ורואים נחת דקדושה מכל יוצ"ח בזכות היותו תלמיד ביה"ס 'שובו' בעכו.

השארת תגובה