גלריה: שמחת הגרב"ד פוברסקי

שמחת השבע ברכות לנישואי נכד ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי בן לבנו רבי ישראל חיים פוברסקי חתן ראש הישיבה הגרח"ש ליבוביץ זצ"ל

השארת תגובה