מו"צ חדש בין כותלי הישיבה

'אור החכמה' בסימן התרחבות: הרב רבינוביץ מונה למו"צ בבית ההוראה – כינוס צנוע מיוחד ומרגש, בהשראת ימי ההכנה לקראת קבלת התורה התקיים בבית ההוראה שעל ידי ישיבת אור החכמה

אור החכמה
אור החכמה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בית ההוראה שעל ידי ישיבת 'אור החכמה' מציינת בימים אלו את התפתחות נוספת עם מינוי הרה"ג גמליאל רבינוביץ מחשובי האברכים ברחובות למו"צ בבית ההוראה שעל ידי הישיבה.

הרב רבינוביץ הנחשב לת"ח וכמתמיד עצום, מוכר בציבור הרחב כמי שעמל והוציא לאור את הספרים "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש", המפארים את ארון הספרים כמעט כל בית תורני.

תלמידי ישיבת 'אור החכמה' בנשיאות הרה"ג משה נחום ליכטנשטיין השתתפו לפני ימים אחדים באירוע יוצא דופן, 'מעמד לחיים' צנוע שבמהלכו הוכתר הרב רבינוביץ ומונה לכהן כרב וכמו"צ וכמי שיצטרף למענה ההלכתי של בית ההוראה שעל ידי הישיבה.

במעמד הצנוע והמרגש, עמד ראש הישיבה הרב ליכטנשטיין בדבריו על הדרך הסלולה בה צועדת הישיבה הדוגלת בדרך של מסירת התורה והחסידות בטהרה בדגש על 'דרכי נועם ונתיבות שלום', דרכו והנהגתו של מורו ורבו האדמו"ר מקרעטשניף ואף הוסיף כי הרב רבינוביץ המצטרף כעת, גם הוא מתלמידי האדמו"ר ובולט במיוחד בהנהגות אלו, וודאי שפעילות הישיבה המתרחבת הינה פרי ברכה של דרך נפלאה זו.

בהמשך דבריו הזכיר לשבח, את הגאון הגדול הרב אברהם ישראל רובין ראש בד"ץ מהדרין ומרבני העיר הבולטים, העומד ומכוון את המענה ההלכתי בבית ההוראה מיום היווסדה.

ראש הישיבה העלה על נס את שיטת הלימוד וציין כי לימוד פנימיות התורה בישיבה נעשית בהכוונת חמיו הצדיק המקובל הגאון הרב מרדכי שיינברגר מרבני העיר העתיקה בירושלים ומושב "אור הגנוז" שייסד וחנך את הישיבה.

לסיום, בירך ראש הישיבה את הרב רבינוביץ לרגל הצטרפותו למערך המענה ההלכתי של בית ההוראה, תוך שהוא עומד על גדלותו בתורה ועל כך שזכה להוציא לאור חיבורים נפלאים, – 'פרדס יוסף החדש' על המועדים ועוד, כמו גם את העובדה כי נסמך להוראה על ידי זקנו הגה"צ רבי לוי רבינוביץ זצ"ל מחבר הספרים 'מעדני השולחן', ושא"ס נכבדים בהלכה ואגדה, הגר"מ סירוטה מרבני העדה החרדית בירושלים, ועוד.

עם סיום מעמד ה'לחיים' נישאו דברי הערכה וברכה לרבנים החשובים מפי התלמידים ושאר המשתתפים שהביעו תקווה כי רבני בית ההוראה והישיבה יזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, ולתלמידי הישיבה שיראו ברכה בתלמודם.

השארת תגובה