"יאסרו לנו למול את עצמנו"

"ר' משה תהפכו את אמריקה על המצב, תשאלו את הראש ישיבות שם מדוע הם שותקים",ראש ישיבת בריסק הגרמ"ד סאלאוויצ'יק לגיסו הגר"מ שטרנבוך בפגישה שנערכה טרם הנסיעה לארה"ב

הרב שטרנבוך אצל הרב סולווייצ'יק
הרב שטרנבוך אצל הרב סולווייצ'יק

שעות ספורות לפני הנסיעה ההיסטורית לארה"ב, נכנס הגר"מ שטרנבוך לגיסו רבי משולם דוד סאלאוויצ'יק לברך ולהתברך לפני הנסיעה, כאשר מיד לאחר הביקור ליווהו מאות אברכי ובחורי סאטמאר בשירה ובזמרה "כי מלאכיו יצווה לך לשמריך בכל דרכיך".

במהלך הנסיעה דיברו, זהו תמליל שיחתם:

הגרמ"ד: מתי אתם חוזרים?

הראב"ד: ביום שני. יום לפני החתונה של נכדי.

הגרמ"ד ראה ציבור גדול שנכנס עם הראב"ד ושאל: מי הם הבחורים הללו?

אחד אמר: באנו לקבל את פני הרב, אנחנו בחורי ישיבות מסאטמאר

הראב"ד: עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפיים יגיד דבר

הגרמ"ד: ר' משה, תהפכו את אמריקה על המצב. המצב נורא, נורא, תבעירו אש של חיות בכל העולם. עד לפני תקופה הציונים היו יותר בשקט. בשנים האחרונות הם רוצים לעקור את הכל, שלא יהיה תורה, זה לא פלא אצלי אם הם יגזרו מחר שגם לא לתת לנו למול עצמינו.

הראב"ד: סיפר לי יהודי אחד שהיה אצל ר' חיים עוזר בזמן גזירת השחיטה בפולין, והביא ספר שמבאר היטב את דת ישראל בעניין השחיטה, והגרח"ע זצ"ל ביקש ממנו לתרגם את הספר לכל הלשונות ויפיצו בכל המדינות כדי שכל מדינות העולם לא יגזרו על השחיטה, היהודי השיב חוץ מלשון הקודש שבארץ ישראל אין מקום לחשוש שיגזרו על השחיטה. הגרח"ע השיבו אני לא בטוח שבארץ ישראל לא יגזרו על השחיטה.

הגרמ"ד: ר' משה תהפכו את העולם, תרעישו את העולם. תדברו עם ר' מלכיאל ועם הראשי ישיבות שם מדוע הם שותקים. ואני מבקש שבדרשה שלכם בליקווד לא תאמרו רק פלפולי תורה. תאמרו להם גם שיש גזירת שמד, תשאלו אותם מדוע אתם שותקים?

הראב"ד: שמע ישראל, יש לו שני פירושים, ביאור אחד, לשמוע, ועוד ביאור לקבל, הם צריכים לא רק לשמוע אלא גם לקבל.

הגרמ"ד: אסור לשתוק. אנחנו חיים בגלות מרה מאוד, בגלות של יהודים.

הראב"ד: בפסוק בתהלים "מאין יבוא עזרי", רק כשנבוא להכרה שהמצב הוא "מאין", אז יבוא עזרי, אבל כל זמן שנסמוך על אחרים שיושיעו אותנו, הקב"ה לא יושיע אותנו.

הגרמ"ד: המצב נורא ואיום.

הראב"ד: בספרים מבואר ששלש שעות לפני ביאת משיח יהיה יצר הרע חזק מאוד של כפירה ורק יחידים יינצלו, וזהו הושע נא שלש שעות.

הגרמ"ד: המצב מר, אני מפחד לדבר מה יהיה לפני משיח. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא פן אבוא והכתי את הארץ חרם. משמע שיהיה מצב ש"והכתי את הארץ חרם", רחמנא ליצלן, הקב"ה ירחם עלינו וישלח לנו את אליהו הנביא.

הראב"ד: אני לא יעכב אתכם

הגרמ"ד: צריך להפוך את העולם.

הראב"ד: אל תטרחו ללוות, תשארו כאן.

השארת תגובה