לכהן תחת אביו: הגר"ש שטיינמן

בהוראת חמיו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, לקח על עצמו הגאון רבי שרגא שטיינמן את העול הרוחני של כמאה ישיבות, כוללים, בתי ספר, סמינרים, ארגונים ומפעלי תורה

רבי שרגא שטיינמן עם חמי הגר"ח קנייבסקי
רבי שרגא שטיינמן עם חמי הגר"ח קנייבסקי

הקהל הרב הגודש את ביתו להתייעצות מורכב מקהל מגוון, חלקם אישים שהיו נועצים בכל דבר בחייהם עם אביו ועתה רואים בו בבואה, חלקם אברכים שכבר שנים רואים בו מורה דרך, אך חלק הארי הם התייעצויות בענייני חינוך, תחום בו נחשב הגר"ש בר סמכא עצום.

בשעה 17:00 מתקיים בביתו שיעור שמשתנה בכל יום מימי השבוע, מדובר על קבוצות קבועות שעולים לבית הגר"ש לשיעור רמח"ל, שיעור מנחת חינוך, ושיעורים בתחומים רבים כאשר בכל יום זהות משתתפי השיעור שונה, באופן מפתיע אחד השיעורים הקבועים מורכב מחובשי כיפות סרוגות המגיעים היישר מהעיר העתיקה בירושלים.

הכתבה המלאה בסוף השבוע במוסף 'כל ישראל'

מידי ערב בשעה 20:00 מגיע הגאון רבי שרגא לתפילת מעריב בבית אביו מרן זצ"ל ברחוב חזון איש 5, שם גם מקבל קהל עד השעה 21:30, אז יוצא מידי פעם בפעם לישיבה אחרת שבנשיאותו ברחבי הארץ. נהגו לעיתים בשעות הללו הוא הרב איצ'ה רוזנגרטן שהיה נהגו של אביו, זאת מלבד הנהג הקבוע ר' יצחק בסול שמלווה אותו במשך כל היום.

כאשר חוזר הגר"ש לביתו השעה כבר אחרי חצות, זרם המתדפקים על דלתו לא פוסק גם בשעה 02:00 בלילה, כאשר אחרון האורחים יוצא מתיישב הגר"ש לכתיבת חידו"ת. בביתו כעשרה מדפים מלאים בקלסרים של חידושי תורה בכתב ידו, בחיי חיותו של אביו זצ"ל סירב הגר"ש להצעות להוציא את כתב ידו לאור משום שעסק בהדפסת ספרי אביו.

לאחרונה, התייחס לצורת החינוך הנכונה וסיפר בשם אבין מרן הגראי"ל זצ"ל: "בכל הזדמנות דיבר על שלילת הכעס בחינוך. הוא הדריך לא לכעוס, לא להיות קשוח מדי. אבי סבר שאם צועקים על ילד – אפשר פשוט להרוג את נשמתו. ילד מאחר לַסֵדר: צעקת עליו? הרסת לו את היום. הוצאת לו את כל המרץ ללמוד. הוא סבר שצריך להעיר, אבל בשום אופן לא לצעוק".

"הוא עצמו היה מעיר קלות, אבל אף פעם לא באמצעות נזיפות. העיר בעדינות, במילה אחת מדודה ומחושבת היטב, אבל די היה בכך שראינו שהתנהגות לא טובה ממש נוגע לו בנפשו, הולכת לו בחיים, וזה היה מספיק".

בהזדמנות אחרת אמר למנהלי סמינרים שישבו במעונו לקראת הרישום: "אבא זצ"ל התנגד לכך שבבתי החינוך יסלקו בחור או בחורה שירדו מהדרך. הוא לא התייאש מאף אחד, ומעולם לא הסכים שבחור שנראה כי נשר מהדרך ילך לצבא, משום שסבר ששם ירד לגמרי ביראת שמים. דעתו הייתה שצריך להתמודד ולנסות בכל דרך להחזיקו ביהדות. הוא הורָה להורים לא להרחיק לגמרי בן או בת שלא מתנהגים כשורה, אלא לתת להם הרגשה טובה עד שירגישו בושה להתרחק יותר מדי. כך יידעו שברגע שהם רוצים לחזור – הם יוכלו לחזור באהבה הביתה".

משנתו הרוחנית והחינוכית, סדר יומו המלא, הנסיעות לישיבות בכל הארץ, החברותות, הנהגים, קבלת הקהל היומית בחזון איש 5, אישי הציבור שנועצים בו, ועשרות קלסרי חידושי תורה שכתב ולא יצאו לאור, וגם: הקשר עם גדולי הדור, השידוך שהוסתר והשליחויות בין חזון איש 5 לחנן 10.
בסוף שבוע בעיתון כל ישראל

השארת תגובה