גלריה: חגיגות ה-40 לישיבת 'אור ברוך'

אלפים במעמד אדיר ונורא הוד בישיבת אור ברוך לציון התפתחות עולם התורה הספרדי וארבעים שנה לישיבת אור ברוך.

במעמד גדולי הדור הגרב"מ אזרחי הגרמ"ה הירש הגרב"ד פוברסקי הגרמ"י שלזינגר הגר"ד כהן הגר"י הלל הגרא"י שלזינגר הגר"א סלים ועוד.

דברים מיוחדים נשא ראש הישיבה רבי רפאל ברוך טולידנו, כמו כן השתתפו אלפי בוגרי ישיבת אור ברוך מתוך שירה אדירה ננעל האירוע לאחר חצות לילה.

השארת תגובה