לבטל כרטיסי כניסה שנרכשו – שאלתם? העו"ד משיב

נועם קוריס
נועם קוריס
משאיר אבק לכווולם! המסלול המקיף ביותר בשוק של עיצוב גרפי ותקשורת חזותית

שאלה: מכרתי כרטיס כניסה למספר אנשים מיישוב מסוים לאירוע שברצוני לערוך, אבל במחשבה שנייה אני מעוניין לבטל את הגעתם. האם אני רשאי לעשות כן, והאם בית המשפט יקבל את טענתי שאיני מעוניין שהם יגיעו?

תשובה: בת"ק 3422-11-15 משה ואח' נ' קיבוץ כברי נקבע לאחרונה בנסיבות דומות, שהתנהגות קיבוץ כברי שביטל כרטיסי כניסה בנסיבות דומות מהווה הפליה אסורה, כמשמעותה בסעיף 3 לחוק איסור הפליה, ועל כן על פי החוק מגיע לנפגעים פיצוי, ללא הוכחת נזק, בסכום של 50,000 ₪. עוד עלה, כי התנהלותו של מנהל האירוע, שמהווה לכאורה עוולה על פי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965 וכן פגיעה בכבודם של התובעים, וזאת בניגוד לעקרון השוויון וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. הקיבוץ הפר גם את החובה הקבועה בסעיף 63 לפקודת הנזיקין בכך שלא כיבד את זכותם החוקתית לשוויון במתן שירות ציבורי, וכן את חובת הזהירות החלה עליו כלפי התובעים, כלקוחות וכמקבלי שירות מכוח עוולת הרשלנות הקבועה בסעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין. בנוסף, לאור העובדה שהתובעים רכשו כרטיסי כניסה כדין, יש לראות בכך כריתת חוזה מחייב בינם לבין הקיבוץ, חוזה אשר הופר על ידי הקיבוץ, שלא כדין ועל כן מזכה אותם בפיצוי על פי חוק החוזים.

שאלה: באירוע שערכנו הפר האולם התחייבות להוצאת מגשי שתיה לרחבת הריקודים על ידי מלצרים, ונגרמה לנו עגמת נפש רבה, כתוצאה מכך שמנהל האירוע שינה על דעת עצמו את סדרי הישיבה בשולחנות באולם בניגוד לרצוננו. למרות שהתרענו על הליקויים בזמן אמת במהלך האירוע, מנהל האירוע לא תיקן את המחדלים. האם יש לנו עילת תביעה נגד האולם?

תשובה: לאחרונה, בת"ק 68608-03-17 דן בית המשפט לתביעות קטנות בטענות דומות לאלו שלכם וקבע פיצוי בסך של 4,500 ₪ על עוגמת הנפש שנגרמה מאירועים דומים, באותו מקרה בית המשפט גם הוסיף לפיצוי בגין עוגמת הנפש גם הוצאות משפט בסך של 1,500 ₪.

שאלה: הועסקתי במקום עבודה במשך חודש וחצי ולא קיבלתי תלוש או משכורת. האם אני יכול להגיש תביעה או שאני חייב קודם לקבל מהמעסיק את תלושי המשכורת?

תשובה: ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה בגין שכר וזכויות נלוות גם אם המעסיק לא סיפק לך תלוש משכורת. חשוב לומר שלפי החוק מגיע לעובד שלא הונפק לו או לא נמסר לו תלוש משכורת פיצוי נפרד בגין אי מסירת תלוש משכורת.

הטיפ המשפטי ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

השארת תגובה