הגר"י קולדצקי ביקר בחדרה

תלמידי הישיבה נכנסו לפני חצי שנה למעונו של מרן שר התורה – מרן הגר"ח קניבסקי יחד עם רבני הישיבה, וזכו להתברך לברכה והצלחה בכל העניינים

הרב קולדצקי
הרב קולדצקי
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ערב חג השבועות, חתנו של שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי הרה"ג רבי יצחק קולצדקי הגיע להעיר חדרה בכדי למסור שיחת חיזוק והתעוררות בהיכל ישיבת 'בני יששכר' שבנשיאות הגר"י עשורי.
רבי יצחק קולדצקי פתח בשיחת מוסר מרתקת וחוצבת להבות, דברים היוצאים מן הלב, אשר גרמו לבחורים לחיזוק של ממש. הבחורים זכו למשמע סיפורים שלא נשמעו עד כה, ותלמידי הישיבה רותקו למשמע סיפורי מופת על שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי – ועל שקידתו הבלתי נלאית בתורה. לאחר מכן, זכו רבני ובחורי הישיבה לברכה חמה מכבוד הרב.
יצוין, כי תלמידי הישיבה זכו להיכנס לפני חצי שנה למעונו של מרן שר התורה – מרן הגר"ח קניבסקי יחד עם רבני הישיבה, ולהתברך לברכה והצלחה בכל העניינים. דבר שנסך בבחורים כוחות מחודשים להמשיך ולשקוד ולעמול בתורה הקדושה. במעמד המיוחד, רבני הישיבה גם ביקשו עצה וברכה במספר עניינים העומדים על סדר היום בישיבה.

השארת תגובה