ב.ד.ה. נפטר הגאון רבי שמחה בונם ארנפלד זצ"ל ר"י חתן סופר וחבר מועצגה"ת של אגו"י בארה"ב.

ב.ד.ה. נפטר הגאון רבי שמחה בונם ארנפלד זצ"ל ר"י חתן סופר וחבר מועצגה"ת של אגו"י בארה"ב