ירדן נגד העברת השגרירות: הפרה של החלטה בנלאומית

‏ירדן: "ירושלים המזרחית היא בירת פלסטין, העברת השגרירות האמריקנית היא הפרה של החלטות הבינלאומיות"

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט