יומא טבא לרבנן: הסט החדש של תורת המפרשים

הגאון רבי דניאל ביטון בביתו של מרן ש"ה הגר"ח קנייבסקי לרגל הוצאת חומש "תורת המפרשים" • הגר"ח קנייבסקי: "להדפיס עוד ספרים מועילים לתועלת הלומדים"

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

יום בשורה לעולם התורה עת יוצא לאור עולם, החומש "תורת המפרשים" ע"י מכון המאור בראשות הגאון ר' דניאל ביטון שליט"א, כמיטב המסורת, החומש נדפס בכתב בהיר ובהדפסה משובחת בשבעה כרכים מהודרים על כל התורה וכולל בתוכו הרבה מספרי המפרשים שאינם מצויים תח"י הלומדים תדיר וכמו"כ נדפסו בהם תורת הגר"א ותורת החיד"א ותורת רבי יונתן אייבשיץ ע"ס החומש.

בביקור שערך נשיא מוסדות אורות התשובה וראש מכון המאור הגאון רבי דניאל ביטון שליט"א במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א והגיש לפניו את הסט החדש הביע מרן שליט"א התעניינות מרובה בעבודת המכון ואף עבר זמן רב על דבר העורך שנדפס בריש חומש בראשית שנכתב ע"י ראש המוסדות, מרן שליט"א הביע קורת רוח מרובה וביקש להניח את החומש תחת ידו ובירך את העוסקים במלאכה שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה ולהדפיס עוד ספרים מועילים לתועלת הלומדים.

כמו"כ הביא ראש המוסדות כרך דוגמא מאחד הכרכים של ספר הזוהר הקדוש שעומד לצאת לאור ע"י המוסדות בהוצאה חדשה ומפוארת וסקר בפני מרן שליט"א את המדורים שנערכו בעמל ויזע רב ע"י צוות ת"ח מובהקים, מרן שליט"א בירך את כל העוסקים במלאכה בברכת ברכה והצלחה ושיזכו במהרה לברך על המוגמר אכי"ר.

בסיום הביקור שאל מרן שליט"א את ראש המוסדות איזה ספרים הוציא המכון על הש"ס ונענה שיצ"ל בס"ד ספר ים של שלמה על כל הש"ס ב חמשה כרכים עם מ"מ רבים ציונים והארות וכמו"כ הספר צפנת פענח ג"כ ב חמשה כרכים מכת"י הגאון ר' יוסף ראז'ין זצוק"ל.

השארת תגובה