ישראל מעמיקה את השליטה במזרח ירושלים

משרד ירושלים ומורשת יפעיל צוות לשיתוף הציבור שיהיה אמון על ביצוע הפעולות ליישום ההחלטה בהסכמה, ככל הניתן, עם תושבי מזרח העיר

מזרח ירושלים
מזרח ירושלים
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הממשלה, תקיים היום ישיבה מיוחדת לכבוד יום ירושלים, במהלכה אמורה הממשלה לאשר את תכנית תכנון ורישום מקרקעין במזרח ירושלים, באגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים.

מדובר במהלך ששרת המשפטים שקד החלה כבר לפני כשנה עם עיריית ירושלים.

למעשה זוהי החלת ריבונות ראשונה מאז החלטת מדינת ישראל להחיל את הריבונות במזרח העיר. תושבי המקום יוכלו לטעון לבעלות על הקרקע באמצעות הגשת תביעה לפקיד ההסדר. במידה ויתקבלו טענות סותרות, ההליך יועבר להכרעת בית המשפט, כפי שדורש החוק.

החלטת הממשלה תינתן לאחר שאגף רישום והסדר המקרקעין החל בחודש האחרון בביצוע למעשה של הסדרת מקרקעין במזרח העיר בבית חנינה, צור באהר והר הצופים. החלטת הממשלה כעת תעמיק משמעותית את התכנית: על פי הצעת המחליטים, לפחות 50% מהסדרת רישום המקרקעין במזרח ירושלים יוסדרו עד סוף שנת 2021. היתר יוסדרו עד שנת 2025. לשם כך הממשלה תקצה 50 מיליון ₪. הסדרת רישום המקרקעין ילווה באמצעות צוות בראשות מנכ"לית משרד המשפטים ובהשתתפות נציגי המשרדים הרלוונטיים. אח לשנה הצוות יבחן את מידת ההתקדמות בשטח.

במקביל יוקם צוות בראשות ראש מינהל התכנון במשרד האוצר ובהשתתפות נציגי המשרדים הרלוונטיים, כמו משרד המשפטים ועוד. מטרתו תהיה לבחון דרכים למניעת ופתרון חסמים בתחום התכנון ובנושא התחברות לביוב ומים בשכונות מזרח ירושלים. כחלק מהתכנית יוקמו גם אזורי תעשייה בני לא פחות מ 260 דונם.

משרד ירושלים ומורשת יפעיל צוות לשיתוף הציבור שיהיה אמון על ביצוע הפעולות ליישום ההחלטה בהסכמה, ככל הניתן, עם תושבי מזרח העיר.

שרת המשפטים איילת שקד: "יום לפני חיזוק ירושלים באמצעות העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, ולאחר שחלפו עשרות שנים מהחלת הריבונות הישראלית במזרח ירושלים, אנחנו מעצימים את העיר ומחילים בפועל את הריבונות באמצעות התכנית להסדרת המקרקעין במזרח ירושלים, כפי שקיים בכל מקום מוסדר אחר בישראל. מעבר לכך, הדבר חשוב גם לתושבי מזרח העיר: בהעדר מהלך כזה, בעלי הזכויות על הקרקע מנועים מלמצות את זכותם עליה, לרבות הנפקת היתרי בניה. ריבונות וטובת התושבים מגיעות יחד".