איראן: נמחק את תל אביב וחיפה

לאחר שאמש נשמעו מסרים מפוייסים מצד נשיא איראן רוחאני שאמר כי ארצו איננה רוצה להיגרר למלחמה באזורינו. מחריפים את הטון באיראן וומאיימים "כי אם ישראל תנהג שוב בטפשות נמחק את תל אביב וחיפה"

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך