הוסר החשד לפיגוע בהר הדר

בהמשך להר הדר: מדובר בדיווח שווא.

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט