חשד לפיגוע דקירה בהר הדר

דיווח על דקירות בהר אדר 3 נפגעים. פרטים מיד

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט