מחר: שחרית בקבר יוסף

לרגל הספירה של יסוד שביסוד, הלילה תתקיים כניסה מיוחדת לקברו של יוסף הצדיק ע"ה בשכם, כאשר לפי דברי המארגנים תערך גם תפילת שחרית של יום שישי באתר שבשכם

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט