בסוריה מודים: ישראל פגעה במכ"ם ובמחסן נשק

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט