בסוריה מודים: ישראל פגעה במכ"ם ובמחסן נשק

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך