מטולה: התושבים הונחו להכנס למקלטים

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט