תושבי הגולן הורשו לצאת מהמרחבים המוגנים

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט