אזעקות נשמעות ברחבי הגולן

אזעקת צבע אדום הופעלה בכמה אזורים ברחבי הגולן, טרם ידוע המניע

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט