האופוזיציה מבקשת: לקיים את מתווה נתניהו למסתננים

יחימוביץ': "המתווה היה פתרון ראוי וסביר, ונגנז בדמי ימיו אך ורק בלחץ אומת הפייסבוק. כמובן שכאופוזיציה יש לנו עניין להביך את ראה"מ כשיצביע נגד עצמו, אך יש גם סיכוי אמיתי שקול ההיגיון יגבר ונצליח לגייס רוב להצעה"

תפיסת מסתננים
תפיסת מסתננים
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

יו"ר הוועדה לביקורת המדינה ח"כ שלי יחימוביץ הניחה היום בשם סיעת המחנ"צ את "הצעת חוק מתווה ראש הממשלה למדיניות מקלט לישראל – אמנת הפליטים, עקרונות מחייבים להסכמי העברה ושיקום דרום תל אביב, התשע"ח – 2018". יחימוביץ': "המתווה שהציג ראש הממשלה ב 2/4 השנה הושג בעמל רב, היה סביר ביותר, ואף זכה לתמיכה ציבורית רחבה, ואולם נגנז מקץ כמה שעות לאחר שנתניהו נבהל מתגובות בעמוד הפייסבוק שלו, ובלא כל סיבה רציונלית. כמובן שכאופוזיציה יש לנו עניין להביך את ראה"מ כשיצביע נגד עצמו, אך יש גם סיכוי אמיתי שקול ההיגיון יגבר ונצליח לגייס רוב להצעה. הרי גם מי שאינם מונעים כמונו מתפיסה מוסרית והיסטורית המצווה לתת מחסה לפליט -מבין שהויתור על המתווה משאיר בארץ 15 אלף מבקשי מקלט אשר יכלו לעזוב בהסכמה ובחסות האו"ם והקהיליה הבינלאומית לו המתווה היה מתממש."

להצעת החוק הנרחבת שלושה מרכיבים עיקריים שיאפשרו ביצוע המתווה: הטמעתה בחוק של אמנת הפליטים, אשר ישראל היתה מראשונות החותמות עליה (ב-1954), דבר שיאפשר הסדרת זכויותיהם של הפליטים בישראל; הסדרתה של האפשרות (שעל מימושה הודיע נתניהו במסיבת העיתונאים ב2/4) להגיע להסכמים בילטרליים או רב צדדיים, בין מדינות החתומות על אמנת הפליטים; והקמתה של מנהלת לשיקום שכונות הדרום תוך הבטחה של הקצאת משאבים לשכונות אלה.

שלוש המרכיבים מובאים ביתר פירוט בדברי ההסבר שלהלן (ובפירוט רב עוד יותר בנוסח הצעת החוק, המצורפת כאן. את ההצעה המלאה אפשר לקרוא גם כאן: goo.gl/ET16vQ

"ראשית, מדינת ישראל, אשר חתומה מאז שנת 1954 על אמנת הפליטים, תטמיע את האמנה בחוק. כך יינתן לה תוקף מחייב שיאפשר למבקשי מקלט ולפליטים הנמצאים בישראל לקבל בה מקלט. זאת מתוך הכרה בתפקידה ההיסטורי והמוסרי של ישראל, אשר היתה בין המדינות שניסחו את אמנת הפליטים.
אמנה זו, כזכור, נגזרה באופן ישיר מלקחי השואה וממצוקתם של הפליטים היהודיים אשר ניסו להימלט מאירופה בתקופת המלחמה ומצאו עצמם מול שערים מוגפים. מדינת ישראל היתה גם בין המדינות הראשונות שחתמו ואשררו את האמנה (בהמשך אשררה מדינת ישראל גם את הפרוטוקול לאמנה משנת 1967).

שנית, לצד מחויבותה של ישראל ליתן מקלט לפליטים השוהים בשטחה, מכוננת ומסדירה הצעת החוק את האפשרות להגיע להסכמים בילטרליים או רב צדדיים, בין מדינות החתומות על אמנת הפליטים. יצויין כי מנגנון זה כבר נוסה בהצלחה, ובין השנים 2015-2017 יצאו מישראל כ-5,000 מבקשי מקלט, בתיווך נציבות האו"ם לפליטים, למדינות בטוחות אחרות, ונקלטו בהן בהצלחה, תוך שמירה על כבודם, חייהם, וכיבוד עקרונות אמנת הפליט.

שלישית, שיקום שכונות הדרום בתל אביב. עיגון מתווה נתניהו בחקיקה יהווה גם מנוף להקצאת המשאבים התקציביים והמנהליים הדרושים ליישום המתווה; הצעת החוק מבקשת להקים מנהלת מיוחדת לטיפול בבעיות החברתיות והתשתיות שנוצרו בשכונות דרום תל אביב, אשר קלטו את מבקשי המקלט, בלית ברירה, ובהעדר מדיניות ממשלתית בנושא."

השארת תגובה