המעסיק החתים אותה: 12.5 ש"ח לשעת עבודה

היא התקבלה לעבודה בתקן 'מתלמדת', השכר שהוצע לו הוא 100 ש"ח ליום עבודה של 8 שעות – כשהחליטה לפרוש, נאמר לה שהיא לא זכאית גם לזה

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: התקבלתי להתלמדות למשך חודש בעבודה חדשה וחתמתי על טופס בו היה רשום שידוע לי שהשכר בעבור יום התלמדות יהא 100 ₪ בלבד ל-8 שעות. לאחר חודש התלמדות החלטתי שהעבודה לא מתאימה לי וכעת נאמר לי שהזכאות שלי לדמי ההתלמדות נבחנת. מה ביכולתי לעשות?

תשובה: עבודה בתקופת התלמדות היא עבודה לכל דבר וחוקי העבודה חלים גם עליה. אסור להחתים עובד על שכר נמוך משכר המינימום וגם אם חתמת על טופס שבו אישרת לקבל פחות משכר מינימום האישור שנתת לא תקף והמעביד חייב לשלם לך שכר מינימום לפחות. כדאי לומר, שאי תשלום שכר מינימום בנסיבות המתוארות מגיע לכאורה גם לכדי עבירה פלילית של המעסיק, והוא עלול להיות נאשם בהליך פלילי בגין אי תשלום שכר מינימום.

שאלה: אני ומשפחתי מתגוררים בבניין שמוגדר כבית משותף של 24 דירות בבניין, מה אומר החוק על דרך הניהול?

תשובה: לפי החוק, לכל בית משותף צריכה להיות נציגות שתבחר לפי תקנון, לשם הנהלת ענייני הבית המשותף. דרכי פעולתה של הנציגות ייקבעו בתקנו. הנציגות משמשת לפי החוק כמורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להנהלת הבית המשותף ולבדק הרכוש המשותף והיא זכאית להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל משא ומתן, משפטי או אחר, בשם כל בעלי הדירות בכל העניינים האלה.

החלטה של בעלי הדירות שהתקבלה בהתאם לתקנון מחייבת, כל עוד ההחלטה בתקפה – כל בעל דירה, בין אם היה בעל הדירה בשעת קבלת ההחלטה ובין אם היה לבעל הדירה אחרי קבלת ההחלטה, ובלבד שההחלטה נרשמה בספר החלטות שיהיה נתון בכל עת לעיון בידי כל בעל דירה.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה