בית המשפט חייב בהוצאות – והתחרט

השופט נועם סולברג הודיע על דחיית עתירת עו"ד משגב נגד הכוונה לאפשר לראש הממשלה להדליק משואה ביום העצמאות ואף חייב אותו בהוצאות אלא שכעבור זמן הוסרה השורה במפתיע מטיוטת ההחלטה

בית משפט פטיש
בית משפט פטיש
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

אתמול דחה בית המשפט עתירה שהגיש עורך הדין אורי משגב מ'הארץ' נגד כוונת שרת התרבות לאפשר לראש הממשלה להדליק משואה ביום העצמאות.

בסיום שלל הנימוקים קבע בית המשפט הוצאות בסך 4000 שקלים אשר הושתו על העותר.

אלא שכעבור זמן מועט נמחקה שורת ההוצאות מפסק הדין כאשר הדבר עורר תמיהה רבתי בקרב עיתונאים ומשפטנים המסקרים את התחום.

פנייה שבענין שנעשתה למערכת בתי המשפט הביאה את ההנהלה לפרסן את ההבהרה הבאה:

"טיוטה של פסק דין שוחררה בטעות לאינטרנט על ידי גורם מנהלי, מבלי שנחתמה על ידי כל שופטי ההרכב. נוסח פסק הדין שנחתם על ידי כל שופטי ההרכב שוחרר לאינטרנט בשלב מאוחר יותר, והוא אינו כולל חיוב הוצאות".

אלא שכאן נכנסה אל התמונה "התנועה למשילות" שטענה כי בעוד שבתגובת בתי המשפט היה בכדי ליישב את הדעת אודות שינויים אשר נעשו בפסיקה הרי שבפועל הדברים מעוררים אי נוחות רבה עד כדי תמיהה על אופן התנהלות השופטים.

"ההבהרה הזו מעלה יותר תמיהות מתשובות". נאמר בהודעת התנועה, "למעשה מוסבר ששופט אחד רצה לפסוק הוצאות ושניים שלא רצו, והפסק נחתם בטעות לפני עמדת השניים".

"מדוע אם כן, אין לכך אזכור כלשהו ונימוק בפסק הדין?? שופט צריך לנמק את דעתו ולא לחתור להסכמות. זו חובתו של שופט. תמוה". לשון ההודעה.

השארת תגובה