קוסוב ויז'ניץ ו'שותפים נאמנים ומייסדים'

כנס "שותפים נאמנים ומייסדים" לטובת קרן הבנין דחסידי קוסוב ויזניץ בבית שמש

בראשות האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ נערכה התכנסות מפוארת לידידי ותומכי מוסדות "קוסוב ויז'ניץ" בכנס 'נאמנים ומייסדים' הוקרה והערכה הובעו בעוז לתומכי ובוני המוסדות הקדושים.

תמונה מרהיבה של התכנסות חסידים וידידים מחצר הקודש קוסוב ויז'ניץ ואף רבים מחוצה לה, נפרשה במלוא יופיה והדרה במהלך שעות הערב המרגש והעוצמתי, ולבטח תותיר את רישומיה ומסריה לאורך ימים. המשתתפים נחשפו במהלך השעות לפעילויות המערכתיות ורחבות-ההיקף של מוסדות קוסוב ויז'ניץ, הנודעים בפריחתם ושגשוגם המפעימים כל לב. במהלך העשור האחרון הוקמו בס"ד מוסדות חינוך ישיבה גדולה וישיבה קטנה, כן ירבו!

את הערב הנחה בכשרון המנחה הנודע, פה מפיק מרגליות שלמה הורביץ הי"ו

במרכז הכנס ההיסטורי עמד הבשורה המשמחת על יסוד המוסדות אשר בס"ד בימים אלו התחיל הבניה עבור בית הכנסת ובנין קבע לישיבה קטנה.

מנהל הישיבה ראובן קלפהולץ שהציג את הנתונים הכספיים. והרה"ח יהושע העשיל אסף שעורר את הלבבות במעלת השותפות עם הישיבה והחזקת תורה.

במרכז הערב נערכה התוכנית הייחודית "שותפות", במהלכה הצטרפו הנדיבים והוסיפו עוד על תרומתם הקבועה במטרה לייסוד את המוסדות.

התרגשות עצומה התעוררה בקהל עם הקרנת מצגת וידאו מרשימה על היסטוריית החסידות והתפתחותה לאורך השנים.

אחד מרגעי השיא היו בעת כניסתו של האדמו"ר כשהקהל עובר באופן אישי לברכת לחיים והחתמת שותפות לטובת המוסדות.