תחרות חידושי תורה – הזוכה בכלא

גם השנה נאספו גדולי התורה למעמד חלוקת מילגות לצעירים שחידשו בתלמודם במסגרת 'וכתבתם' – הזוכה היה דווקא הבחור מאיר בורדיאנסקי מישיבת קול תורה, שעצור כאמור בשל אי התייצבותו

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

כמידי שנה נאספו גדולי התורה וראשי הישיבות למעמד "וכתבתם" – חלוקת המלגות למצטייני עולם הישיבות ששלחו את מיטב חידושי התורה. רבנים וראשי ישיבות בודקים במשך כל חודשי החורף את אלפי חידושי התורה שהתקבלו במערכת, אותם הם בודקים על פי מספרים סידוריים כשבעליהם נותרים אנונימיים.

הרב דניאל בן אבו שמפעיל את קרן וכתבתם זה השנה ה-19, זכה במשך השנים לעידודו של הגר"ש אוירבך זצוק"ל למען הרבות חידושי תורה בקרב תלמיד הישיבות, והשנה העמיד את ארוע חלוקת המלגות לזכרו של הגר"ש אוירבך זצוק"ל.

הזוכה במקום הראשון השנה הוא הבחור מאיר בורדיאנסקי מישיבת קול תורה השוהה בימים אלו בכלא הצבאי לאחר שסירב להתייצב בלשכת הגיוס ונתפס כעריק.

סבו – משגיח ישיבת קול תורה רבי יצחק ירוחם בורדיאנסקי שהשתתף בכינוס, דיבר בארוכה על מעלת כתיבת חידושי תורה.

בכינוס השתתפו גדולי מועצת עולם התורה, ביניהם הגאב"ד רבי צבי פרידמן, ורבי ברוך שמואל דויטש שעומד בראש צוות הרבנים שבודקים את חידושי התורה מאז הקמת וכתבתם.

ראש ישיבת פוניבז הרבי שמואל מרקוביץ, השוהה בימים אלו בארה"ב, חיזק את משתתפי הכינוס עם מכתב מיוחד שהוקרא על ידי רבי חנוך הבלין מרבני ישיבת פוניבז.

תגובה אחת
  1. ר פ ו א ה ש ל מ ה – לראש ישיבת 'ק ו ל ת ו ר ה' – ב ק ר ו ב ממש.

    הציבור נקרא להתפלל לרפואת הגאון הגדול רבי משה יהודה בן מַטל.

    זה פשוט שזה בגלל – גְּזֵירַת גִּיוּס הַשְׁמַד וְהַזִימָּה…

    וגם בגלל המהומה ב'ישיבת קול תורה' על הבחור החשוב והיקר לוחם מלחמת ד' הצדיק אהרן ביאלה נ"י ויזרח לעד לבקר בישיבת קול תורה בירושלים והזו אותו, כשהותקף בביצים ובגז מדמיע ונאלץ לשטוף את פניו עם חלב. ורבני וראש הישיבה לא מחו על החילול השם שנעשה בישיבת קול תורה.

    אין לנו שיור אלא התורה הזאת, לדבוק בקב"ה. ואף אני מצטרף עם הציבור הזה, שזכות היא להיות ביחד עמהם, ובשם ד' אלוקינו נזכיר ונדגול, וילמדו תועים בינה, ונזכה בקרוב ומלאה הארץ דעה את ד' וזה יקרב את הגאולה השלימה בב"א.

השארת תגובה