האם כחלון יוותר על הורדת המסים?

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

אחת מהמשימות שהציב לעצמו שר האוצר משה כחלון בראש סדר העדיפויות, הורדת המסים, עומדת בסימן שאלה.

זאת, לאחר שנתוני הגבייה של רשות המסים, ששיעורם הגבוה היוו תנאי סף להבטחתו של כחלון, אכזבו כאשר נרשמה סטייה קלה של 700 מיליון שקל בלבד בגביית המסים.

עם זאת, יש לציין כי מצבה הפיננסי של ממשלת ישראל התחזק וממשיך להפגין איתנות גם ברבעון הראשון של 2018. בעקבות דיונים רבים וקדחתניים במשרד האוצר סביב הנתונים, הרבה מעבר לרגיל, פורסמו הנתונים במועד מאוחר בהרבה מהרגיל.