יצאת לנופש? אולי זכאי להחזר

עוד" נועם קוריס בסיקור מבקשה המתנהלת נגד חברת התיירות ישראייר בכוונה לנהל תביעה ייצוגית על ששלחו לכאורה 218 ישראלים לחופשה במלון אחר מזה שפורסם

מטוס של ישראייר    צילום: יחצ
מטוס של ישראייר צילום: יחצ

בקשה לניהול תביעה ייצוגית נגד ישראייר מתנהלת בבית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופטת עידית ברקוביץ, בת.צ. 2058-12-17), שם במסגרת תשובה שהגישה ישראייר לניהול תביעה ייצוגית נגדה בגין הטעיית צרכנים, הודתה ישראייר לכאורה ששלחה 218 ישראלים לחופשה במלון אחר מזה שפורסם בדילים באתר גרופון במשך לפחות שישה חודשים.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס – על המלצות משטרה בתקשורת

עו"ד נועם קוריס- נוסחה למיליון הראשון

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע

עו"ד נועם קוריס: תקנון בחינם לאתר אינטרנט

לפי כתב התביעה שהוגש על ידי עוה"ד נועם קוריס ואלכס כהן, פורסמה חבילות נופש של ישראייר באתר גרופון כאשר בפרסום הובטחה לישראלים שהות במלון המומלץ הולידי אין בלגרד, בעוד בפועל נשלחו רוכשי חבילות הנופש על ידי צוות ישראייר והספק המקומי ישירות למלון אחר בעל שם דומה, מלון הולידי אין אקספרס.

לפי כתב התביעה גם, מפרסם המלון הולידי אין אקספרס את עצמו כמלון בעל 3 כוכבי דירוג, למשל בעמוד הגוגל העסקי של המלון, בעוד ישראייר שיווקה את המלון לישראלים כמלון בעל 4 כוכבי דירוג.

בבקשה לניהול תביעה ייצוגית נטען בין היתר, הוסבר בין היתר שמחירו של לילה במלון הולידי אין ברכישה ישירה מהמלון עמד באותה העת על הסך של 9,621 דינר סרבי ואילו מחיר ללילה במלון הולידי אין אקספרס עמד באותה העת רק על הסך של 8,077 דינר סרבי, הפרש לרעת הצרכנים של כ- 20 אחוזים.

בתשובת ישראייר שהוגשה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב באמצעות עו"הד חיים פיצ'ון ורותם צוק, היא מודה בתשובתה בין היתר שפרסמה גם בזמנים הרלבנטיים לתביעה שמדובר במלון 4 כוכבים ולא במלון 3 כוכבים כפי שפרסם המלון עצמו במועדים הרלבנטיים, ישראייר גם מודה בתשובתה לפחות במשתמע שהקבוצה שהמבקש ייצג בתביעה הייצוגית אכן תהא זכאית לפיצוי בגין הסתרת המידע בדבר עובדת היות הנופש במרכזו של אתר שיפוצים.

למי שלא יודע,  דירוג כוכבים לבית מלון ניתן לפי HOTREC  שאומץ בישראל גם בתקנות שירותי תיירות (בתי מלון), תשע"ג-2013 אך עובדה זו לא הפריעה לישראייר לנסות להסתתר באמצעות חשבונית מאוחרת של ספק מקומי בבלגרד (אפילו לא של המלון עצמו) בדבר דירוג הכוכבים של המלון.

בתשובתה של ישראייר עוד ניתן למצוא הודאה לכך שהפרסום המטעה כלל שם של מלון אחר מפואר יותר ויקר יותר בעשרות אחוזים (הולידי אין בלגרד), על פני המלון הפחות מפואר, ומשכך לכל הדעות ובצורה אובייקטיביות עלוב יותר (הולידי אין אקספרס בלגרד). מתשובת ישראייר גם עולה שזו לא עשתה דבר בכדי למנוע את ההטעיה בפרסום בגרופון והשמטת המילה אקספרס המעידה על מחלקת הלאו קוסט מתוך רשת הולידי אין העולמית, ואף נראה שמלבד העדר הפיקוח בוא היא מחוייבת על הפרסומים בשמה באתר גרופון, עולה מנספחי ישראייר, שזו אף הטעתה לכאורה את עובדי גרופון לאור המידע הכוזב לזמנים הרלבנטיים, בדבר מספר כוכבי הדירוג של המלון.

מתשובת ישראייר עוד עולה, שבמקום לקדם מייד את הסדר הפשרה שיכלול פיצוי מתאים לישראלים שנשלחו למלון הלא נכון, נראה שישראייר בחרה בתשובתה את טענת העדר יריבות כטענתה המרכזית, תוך שברור שבין הצרכנים לבין ישראייר יש יריבות וממילא שניסיון ישראייר לברוח לכאורה מאחריותה ולגרור גם המלון ואת גרופון להליך עולה כדי המגוחך, כאשר ברור שהמלון עצמו אכן פרסם לגבי עצמו שמדובר במלון בעל שלושה כוכבי דירוג בלבד, ואילו בעניין גרופון ברור שאחריותה של ישראייר הייתה שלא להטעות את עובדי גרופון בדבר דירוג המלון והשיפוצים כפי שעשתה, וממילא היה באחריותה לוודא שעובדי גרופון שפרסמו עבורה את הנופש, ישתמשו בשם המלון הנכון הולידי אין אקספרס ולא כפי שבפועל פורסם הולידי אין בלבד.

במסגרת התביעה הייצוגית, מבקש התובע לדון לטובת כלל הישראלים שהוטעו לכאורה בין היתר בשאלה האם במועדים הרלבנטיים לתביעה מלון הולידי אין אקספרס בלגרד היה בעל 3 כוכבי דירוג כפי שטוען המלון עצמו לזמנים הרלבנטיים לתביעה או בעל 4 כוכבי דירוג כפי שהמשיבה פרסמה, כמו עוד שאלות נוספות שממתינות להכרעה, לטובת הצרכנים.

לטענת התובע בהליך, ברור מקריאת כתב התביעה, מהבקשה ומתשובת ישראייר יחדיו, שישראייר הטעתה את עובדי גרופון שהעלו לאתר גרופון את פרסומי המשיבה בכך שטענה בפניהם שמדובר במלון הולידי אין 4 כוכבים בבלגרד ולא ציינה בפניהם שהמלון נמצא במרכז עבודות ושיפוצים. ישראייר גם התרשלה במחדליה לטענת התובע הייצוגי ולא וידאה שעובדי גרופון מפרסמים עבורה את שם המלון הנכון, וזאת כנראה לאור שלאחר שהטעתה אותם לחשוב שמדובר במלון 4 כוכבים בבלגרד, הם פרסמו את מלון הולידי אין בבלגרד שהנו מלון 4 כוכבים וזאת במקום את מלון הולידי אין אקספרס, שהנו מלון של 3 כוכבים בלבד.

בתשובת ישראייר ניתן אפילו למצוא את דעתה שלה לכאורה, על שתי השאלות שמבקש התובע לדון בהן, ונדמה מתוך הערפול של תשובת ישראייר, שגם לדעתה השיפוץ במלון צריך להביא לפיצוי לפחות חלקי של הצרכנים ואילו על השאלה האם הפרסום כאילו המלון הנו מלון 4 כוכבים למרות שבפועל הוא שלושה- עונה ישראייר כאילו לא די בדירוג הרשמי המופיע בדף גוגל מיי ביזנס של המלון עצמו.

התקיימות התנאים לאישור תביעה ייצוגית

לטענת המבקש, עולה שהמבקש הציג בבקשתו לניהול תביעה ייצוגית ובכתב התביעה שצירף תשתית מספקת לאישור התובענה כתובענה ייצוגית, כך שמוצדק בנסיבות העניין להורות למשיבה להגיש כתב הגנה בתיק.

לטענת המבקש גם, ניכר כבר בשלב בו מצויה התביעה הייצוגית, שהקבוצה שהוגדרה בבקשת המבקש והשאלות בעובדה ובמשפט שהוצגו בבקשת המבקש, אכן זהות לכל חברי הקבוצה ואכן אישור ניהול התביעה כייצוגית על ידי המבקש, יקימו אפשרות סבירה שהשאלות האמורות יוכרעו לטובת קבוצת הצרכנים.

בהתאם לאמור לעיל, טוען המבקש בפני בית המשפט, שמוטב לאשר את ניהול התביעה כתביעה ייצוגית, להורות למשיבה להגיש כתב הגנה בתיק, ולאפשר לצדדים להוכיח את טענותיהם, האם בזמנים הרלבנטיים לתובענה היה המלון בעל 4 כוכבים כפי שפרסמה המשיבה או 3 כוכבים כפי שפרסם המלון עצמו, האם חברי הקבוצה היו זכאים לדעת שהנופש שלהם יתבצע במרכזו של אתר עבודות ושיפוצים או לאו, ומה גובה הפיצוי המגיע לכל צרכן בעניין זה, כמו גם האם בעובדה שבפרסומים נכלל שם של מלון אחר מזה שסופק בפועל, הולידי אין בלגרד במקום הולידי אין אקספרס בלגרד- על כל המשתמע מכך, הינו פרט מהותי בעסקה, לגביו צרכן סביר היה יכול להיות מוטעה וכפי השאלות בנושא שהועלו בבקשת המבקש לניהול התביעה כייצוגית.

אם גם אתה רכשת את חבילת הנופש המדוברת או שרכשת חבילת נופש אחרת ולדעתך הוטעית, הנך מוזמן לספר לנו על כך במייל

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

השארת תגובה