"אמירות מרושעות" בבית המשפט

השכן מלמעלה לא תיקן נזילה במקלחת וכל הזמן יש לי רטיבות מהתקרה. בכתב ההגנה הוא כינה אותי בכינויי גנאי וכתב כזבים מרושעים – שאלתם? העורך דין משיב

אולם בית המשפט העליון (צילום בעריש פילמר)
אולם בית המשפט העליון (צילום בעריש פילמר)
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

שאלה: הגשתי תביעה נגד השכן שלי מלמעלה בגלל שלא תיקן נזילה במקלחת וכל הזמן יש לי רטיבות מהתקרה. בכתב ההגנה שהגיש השכן הוא כינה אותי בכינויי גנאי וכתב כזבים מרושעים נגדי. האם אני יכול להגיש נגדו תביעת לשון הרע?

תשובה: לא ניתן להגיש תביעת לשון הרע בגין אמירות שהתבצעו תוך כדי הליך משפטי. לפי החוק יש חסינות מוחלטת מתביעות לשון הרע לגבי עניינים ודברים שהוחלפו תוך כדי הליך משפטי וזאת בכדי שבעלי הדין לא יחששו לומר את דברם בפני בית המשפט.

למרות זאת, ייתכן שאפשר להגיש במקרה שתיארת בקשה לבית המשפט לפי תקנה 91 לתקנות סדר הדין האזרחי ולבקש מבית המשפט שימחק לבעל דינך את כתב ההגנה או חלקים מכתב ההגנה, ככל שבית המש]פט ימצא את הדברים כפוגעניים, מבישים ובלתי רלבנטיים, כלשון התקנה.

שאלה: מה ההבדל בין צו קיום צוואה לבין צו ירושה?

תשובה: צוואה הינה מסמך משפטי שנעשה על ידי המוריש בעודו בחיים ובו הוראות כיצד המוריש מבקש לחלק את רכושו בין יורשיו לאחר שילך לעולמו. בצוואה יכול המוריש לקבוע קשת רחבה של אפשרויות בנוגע למה שיעשה ברכושו לאחר מותו וצו קיום הצוואה הינו למעשה אישור בית המשפט או הרשם לענייני ירושה לקיים את הצוואה כפי שביקש המוריש.

להבדיל, צו ירושה ניתן דווקא במקרים בהם המוריש לא הותיר אחריו צוואה ועל כן לא ניתן לבקש את קיומה של הצוואה ובמקרה כזה יחולו הוראות חוק הירושה בקשר לדרך בה יחולק הרכוש של המוריש. לפי חוק הירושה וככל והמוריש לא הותיר צוואה יחולק רכושו בצורה שרירותית, כאשר החלוקה הראשית תהיה מחצית מרכושו לילדיו ומחצית מרכושו לבת זוגו.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה