זהו, תנובה מכרה את החמץ

במעמד חברי בד"צ ועדת מהדרין החמץ של תנובה נמכר כהלכתו נוסח שטר מכירה ייחודי בהכוונת חברי בד"צ ועדת מהדרין

מכירת חמץ בתנובה
מכירת חמץ בתנובה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

החמץ של תנובה, במכוני החליבה, במרכזים הלוגיסטיים, ובמתקני תנובה בארץ ובעולם נמכר כהלכתו במעמד בו השתתפו יושבי הראש וחברי בד"צ ועדת מהדרין, אייל מליס מנכ"ל תנובה, רב תנובה הרב זאב וייטמן והקונה.

לפני ביצוע קבלת הקניין והמכירה בפועל הקריא רב תנובה את נוסח שטר המכירה הייחודי שנוסח במיוחד עבור תנובה. שטר המכירה בנוסחו הייחודי נותן מענה והתייחסות הלכתית למכירת החמץ של תנובה. בבירורים ההלכתיים והמעשיים לקראת מכירת החמץ היו מעורבים יושבי הראש של בד"צ ועדת מהדרין הגר"מ גרוס והגרי"מ שטרן וחברי הבד"צ הגר"ע אדרעי, הגרא"י הורוויץ, הגר"ד לנדאו והגרפ"ל פדאווא.

הנהלת תנובה בראשות המנכ"ל אייל מליס ייפו את כוחו של הרב זאב וייטמן, רב תנובה, למכור את כל החמץ ותערובת החמץ וחשש חמץ של קונצרן תנובה, כולל חברות הבנות, לטכנולוג מזון מוסלמי מהכפר תמרה שבגליל. חלות המכירה החל מיום שישי, ערב פסח. כמו כן הושכרו לקונה כל המקומות שבהם נמצא החמץ. הקונה שילם דמי קדימה במזומן לפירעון דמי החמץ והפקיד שיק ביטחון. כדי שלמכירה יהיה תוקף הלכתי לכל הדעות התבצעו במעמד הרבנים הגאונים שבעה קניינים: קניין כסף, קניין מטלטלין אגב קרקע, קניין חצר, קנין סודר, קנין סיטומתא, קנין אודיתא וקניין שטר.

לאחר קבלת קניין סודר ע"י המנכ"ל לידיו של הגרי"מ שטרן וחתימת שטר המכירה לעיני העדים מבית-דינו של הגר"מ גרוס הודה אייל מליס, מנכ"ל קונצרן תנובה, לרבנים הגאונים חברי בד"צ ועדת מהדרין, על מעורבותם המעשית בענייני הכשרות של מוצרי תנובה. "מעורבותם העמוקה של הרבנים תרמה תרומה נכבדה לסל מוצרי המהדרין לפסח ולכל ימות השנה. בפסח לבד תנובה מציעה למעלה מ-250 מוצרי חלב בכל הקטגוריות כשרים למהדרין מן המהדרין. תנובה תמשיך בתנופת העשייה לפיתוח וייצור מוצרי מהדרין".

השארת תגובה