ינצלו את החופש לדון ב'ברכת היאלנות'

חדרה: תלמידי ישיבת 'בני יששכר' יעמלו על הכנת חבורות תורניות בענייני ברכת האילנות בימי בין הזמנים – בתוך כך, תלמידי הישיבה זכו קודם יציאתם לבין הזמנים-לברך את ברכת האילנות יחד עם רבני הישיבה

בני יששכר
בני יששכר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

תלמידי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה יצאו לימי בין הזמנים של פסח מתוך תחושה עילאית ורוממות גדולה, לאחר שזכו לעמול בתורה כל זמן חורף ביגיעה ובהתמדה גדולה.

בסיום מעמד סיום הזמן השבוע ביום א', יצאו תלמידי הישיבה יחד עם רבני הישיבה לברך את ברכת האילנות ברוב עם ובציבור גדול מחוץ לעיר חדרה.

עוד קודם לכן, תלמידי הישיבה נטלו חלק במשך מספר שעות בדיון הלכתי נרחב שנערך בישיבה בכמה שאלות הלכתיות הקשורות לברכת האילנות- האם מברכים את הברכה על פירות מורכבים. וכן, בכניסה לחורשים שלא ברשות, ובעניין היזק שלא ניכר. לאחר ריתחא דאורייתא גדולה שנערכה בסוגיות האלו, ביקשו תלמידי הישיבה להמשיך וללבן את הסוגיות הללו בימי בין הזמנים ולהכין חבורות תורניות ולמדניות בעניין.

יש לציין, כי תלמידי הישיבה ימשיכו גם לעמול בימי בין הזמנים על כתיבת חבורות למדניות על מסכת בבא בתרא הנלמדת בישיבה ועל סוגיות נוספות, לקראת הוצאת קונטרס חבורות חידושי תורה לזכר מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל. בקובץ חידושי תורה העתיד לצאת ממכבש הדפוס בעוד תקופה, ויתפרסמו בו החבורות הנבחרות שיבחרו על ידי גדולי ראשי ישיבות שליט"א ותלמידי חכמים חשובים, ובהם ישנם חידושי תורה בסוגיות הנלמדות בכל עולם הישיבות.

השארת תגובה