גלריה: הכתרת הרב הראשי לבת ים

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בטקס רב רושם ובמעמד הרבנים הראשיים לישראל. רבני ערים. דיינים ואישי ציבור הוכתר רבה הנבחר של העיר בת ים הגר"א בר שלום.

את המשא המרכזי נשא הראש"ל הגר"י יוסף שציין בדבריו באריכות את החשיבות הרבה בבחירת רבנים ראויים והזכיר את מסירותו הרבה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל לבחירת רבני ערים ראויים.

הראש"ל הפליג במעלות בקיאותו וגדולתו של הרב הנבחר: "אני מכיר את הרב בר שלום שנים רבות, ספריו שהתקבלו בכל מקום מעידים על גדלותו ,אשריכם שזכיתם לרב שעוסק ובקי בהלכה, כי עיקר עיסוקו של רב הוא להורות הלכה לרבים, הגר"א בר שלום הוא הדוגמא למורה הוראות לרבים בשכל ישר ובבקיאות הנדרשת".

הראש"ל בירך את הרב הנבחר שיזכה להמשיך דרך אביו שהיה חביבו של מרן זצוק"ל, והוסיף כי ברבנות יש דין ירושה אם הבן ראוי לכך: "תחת אבותיך יהיו בניך, כבר בהלוויה הזכרנו את עניין ההמשכיות, וב"ה שאנחנו זוכים להכתיר היום רב שהתקיימו בו הדברים".

בסיום דבריו ביקש הראש"ל מראש העיר יוסי בכר שיתן לרב הנבחר את הגיבוי הנצרך לנהל את חיי הדת בעיר. וכן בירך את חברי הגוף הבוחר ואת כלל העוסקים במלאכה בבחירת הרב בר שלום לרב העיר והוסיף כי יש להם זכות שבחרו רב ראוי.

לאחמ"כ התקיים טקס ההכתרה כשהראש"ל הגר"י יוסף עטף את הגר"א בר שלום בטלית חדשה והרב בר שלום מברך בהתרגשות את ברכת שהחיינו וכן חתם יחד עם הרבנים ואישי הציבור על כתב המינוי לרבה של העיר.

את משא הנעילה נשא רב העיר הגר"א בר שלום שהודה בראשית דבריו בחום לכל מי שסייע לבחירתו. ליו"ר המועצה הדתית בנימין אלחרר ומ"מ רה"ע רפי ברנז .

הרב בר שלום תיאר בדבריו את דרכי ההנהגה שראה אצל אביו והבטיח ללכת בדרכיו והוסיף כי הוא בא לעבוד ולהמשיך את התנופה הרוחנית ולהחזיר עטרה ליושנה.

תגובה אחת
  1. אמא שלו, הרבנית הזאת בכסא גלגלים גדולה מהחיים.
    לימדה אותי ועוד חברות את ההלכות לפני החתונה בחינם, בין הסירים והילדים ובעלה הרב זצ"ל שבא הביתה וקיבלה אותו כמו מלך.
    היא מלכה. אישה ענקית.

השארת תגובה