70 לישראל: סאטמר במעמד 'אלטרנטיבי'

גם בסאטמר 'משיבים' לחגיגות ה-70 להקמתה של מדינת ישראל: כינוס רבבות ענק בראשות האדמו"ר מסאטמר

חתונת סאטמר ויז'ניץ (203)
חתונת סאטמר ויז'ניץ (203)
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

בדרשה מיוחדת שנשא האדמו"ר מסאטמר הוא ביקש מהרבנים לתכנן כינוס ענק בו יתכנסו כל אלו שהולכים תחת הדרכת האדמו"ר מסאטמר רבי יואל זצ"ל בשיטת ההיפרדות מכל מה שקשור לציונות ודוגלים בהיבדלות מוחלטת מכל מה שקשור למדינת ישראל והמסתעף. האדמו"ר הורה לעסקנים להתחיל לעבוד על הכינוס שיאחד ביחד את כל אלו ש'לא כרעו לבעל הציוני'.

האדמו"ר הרחיב והסביר כי מאחר ומיד לאחר חג הפסח חוגגים הציונים שבעים שנה להקמת מדינת ישראל ובעיקר עכשיו שזה מגיע עם העברת שגרירות ארה"ב לירושלים חייבים כל אלו שממשיכים בדרכו הקדושה להתאסף בשיתוף כל הפלגים והמחנות וביחד לעורר את לבות הצעירים לא לשמוח בשמחתם ולהבין את החורבן הגדול של הציונות בעולם שנמשכת עד עכשיו כאשר הם חוגגים 70 שנה להקמת המדינה והחורבן שהביאה לכלל ישראל.

לפניכם תרגום חופשי מהדרשה:

בימים הקרובים לאחר חג הפסח ימלאו לדאבונינו שבעים שנה של גלות הציונות, יום המר אשר גבר האויב והוקם מדינה הציונות, ומיום ההוא ואילך מתגבר הסטרא אחרא להפיץ דעות כוזבות ורוח מינות בכל העולם, ומה גם לדכא את שארית הפליטה השרידים אשר ה' קורא.

ולאחרונה קיבלו לדאבון כל יראי ה' חיזוק גדול מאת ממשלת ארה"ב, בפרט במה שהכריז על ירושלים כעיר הבירה של מדינת הציונות, ויש בדעתם להעביר בנין השגרירות של ארה"ב לירושלים לרגל יום אידם במלאות שבעים שנה, ותוצאותיה מי ישורנו.

חובתינו בשעה זו להתבונן מה היה מרן דודי זקני זללה"ה אומר בזמן כזה, ומה היה אבא מורי זללה"ה אומר בזמן כזה. ולעניות דעתי צריכים לצאת בקריאה גדולה לכל תלמידי וחסידי מרן דודי זקני זללה"ה שומעי לקחו, כל אלו אשר הספהר הקדוש ויואל משה נר לרגלם, ולסדר אסיפה גדולה ועצרת אדירה לכל אלו התלמידים אשר לא כרעו לבעל הציוני, כדי לעורר הלבבות שלא להתפעל מן הנצחונות וההצלחות של הציונים, ולחזור ולשנן דברי אלקים חיים.

ואבקש מהעסקנים החשובים של "ועד משמרת חומותיך ירושלים" להתאסף במוקדם עם עסקני כל הקהילות ההולכים בשיטת מרן דודי זקני זללה"ה, ויטו שכם אחד בשיתוף מלא בכל הפעולות הנצרכות לסדר אסיפה גדולה וכללית לתכלית אחד כדי להרבות כבוד שמים לשם שמים, ובו יתאספו שלומי אמוני ישראל לחזק ולהתחזק על בנינו ועל דורותינו לדעת את הדרך אשר נלך בה במלחמת ה' נגד ציונות.

וכן לחזור ולשנן לנו ולבנינו כי עצם הקמת המדינה היא הצרה הגדולה והיא מרידה במלכות שמים בפלטין של מלך בארצינו הקדושה, ונכריז לכל העולם כולו כי אין לנו חלק ונחלה בה!, אנו מובדלים ומופרשים ממדינה הטמאה וכל המסתעף!, וכי דעת תורתינו הקדושה היא שאסור למוסדות התורה ליהנות משלחן איזבל, הן תלמוד תורה והן ישיבות והן בתי חינוך לבנות.

מיד אחרי משא האדמו"ר מסאטמר התחילו רבני הקהילה בהכנות ותיכנונים לכינוס על מיקום והאיחוד ההיסטורי שייערך אחרי חג הפסח, פרטים יבואו.

השארת תגובה