"תעשיית עדי המדינה": המשטרה מתחמקת

על רקע חתימת הסכם עד המדינה עם ניר חפץ ובעקבות הודעת עד המדינה נגד השר לשעבר בניזרי שהודיע כי הורשע לשווא, עתר פרופ' אביעד הכהן לבג"צ אך נענה בהתחמקות

ניר חפץ
ניר חפץ
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

על רקע השיח הציבורי שהתעורר בשבועות האחרונים אודות שימוש המשטרה בעדי מדינה והדיון שנסוב סביב האמינות המתאפשרת בקבלת עדויות מאנשים הנתונים ללחץ מתמשך וחוששים לעתידם וחירותם ונאלצים להיענות בניגוד לרצונם לדרישת המשטרה להפיל את האשם על הזולת, פנה נשיא המרכז האקדמי שערי משפט הפרופ' אביעד הכהן למשטרת ישראל בדרישה לקבל פרטים על 'תעשיית עדי המדינה' בישראל.

בפנייתו דרש הכהן לקבל מהמשטרה אינדיקציה סביב מספר הסכמי עדי המדינה עליהם היא חותמת בשנה, מהות ההסכמים, סך ההרשעות בעקבות הסכמים אלה ופרטים נוספים.

את הפרטים דרש פרופ' אביעד הכהן כשהוא מסתמך על 'חוק חופש המידע', אלא שמשטרת ישראל לא נענתנה לפנייה ודחתה את בקשתו כשהיא מסתמכת על טענת 'הגנת הפרטיות'.

בעקבות כך פנה הכהן למשטרה במכתב בו הוא תוהה לפשר הסירוב ומבהיר, כי הסירוב התמוה איננו עומד בקנה אחד עם עמדת המשטרה לדורותיה אשר תמכה בשקיפות בשלל נושאים, "איננו מסכימים עם פרשנותכם לסייגים אלה שבחוק, ועל פני הדברים הם גם לא עולים בקנה אחד לא עם ההודעות שיצאו מדוברות המשטרה בשנים האחרונות. רובם המכריע של ההליכים שבהם נכרת הסכם עד מדינה נידונים בדלתיים פתוחות".

"פרט למקרים קיצוניים וחריגים במיוחד ההליך גלוי לעיני כולם, כל עוד לא נשקפת סכנה לשלומם של עדי המדינה, יש משקל רב יותר ל"זכות הציבור לדעת" לחופש המידע ולכך שהצדק ייעשה וייראה. אשר על כן, הננו מבקשים להעביר לשולחיי ללא שיהוי את המידע סעיף 2 ובנוסף נבקש לדעת האם עמדתכם הנזכרת היא על דעת היועמ"ש ומהו הבסיס המשפטי לעמדתכם".

השארת תגובה