רבנים בביתר: רובינשטיין מחולל מחלוקות מיותרות

משרד החינוך השיב לבג"ץ ומצדיק את עתירת ההורים | רבנים בביתר עילית: "מאיר רובינשטיין מחולל מחלוקות מיותרות בעיר – הפעם על גבם של ילדי החינוך המיוחד"

מאיר רובינשטיין
מאיר רובינשטיין
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

תבוסה לעיריית ביתר עילית והעומד בראשה מאיר רובינשטיין במאבקם מול ההורים לילדים המיוחדים בביתר עילית. בתגובת המדינה לבג"צ שהוגשה בערב פורים קובעת המדינה כי ההורים צודקים וכי על עיריית ביתר עילית חלה החובה לתקצב את תלמידי החינוך המיוחד בביתר עילית. רווח והצלחה יעמוד לילדי החינוך המיוחד ממקום אחר.

כזכור כ-50 עותרים לילדים בעלי נכויות שונות בחינוך מיוחד עתרו לבג"צ נגד עיריית ביתר עילית, בדרישה לחייב את העירייה להעביר את התקציבים המיועדים לטיפול בילדים בחינוך מיוחד, אותם היא מסרבת להעביר במלואם משנת תשע"ג.

לכל אורך השנים טענה העירייה – שגם הוציאה את הילדים ממבנה מסודר למתחם קרוואנים מעופשים ופרוצים – כי היא איננה מחויבת בתשלום אגרות חוץ. מנהל אגף החינוך בעירייה מר יהודה קורנבליט אף איים במפורש על מנהל המוסד הרב אלחנן וייסנשטרן כי במידה וידרוש את הכסף המגיע על פי חוק – תפעל העירייה לסגור את המוסד. המשמעות היא שתלמידי החינוך המיוחד החסידי בביתר יידרשו לנסוע מידי יום ללמוד בערים אחרות.

אולם משעתרו ההורים לבג"צ נגד העירייה ולאור תקדימים משפטיים ברורים הבינה העירייה כי היא איננה יכולה לטעון כי היא איננה חויבת לתקצב את החינוך המיוחד ועל כן מיהרה לבצע תרגיל משפטי ציני על גבם של ילדי החינוך המיוחד. העירייה מיהרה והעבירה לכלל המוסדות לחינוך המיוחד בעיר 15% מהחוב ומיהרה לטעון בבג"צ כי שילמה את כל החוב במלואו. כמובן שטענה זו היא שיקרית אולם בג"צ אינו דן אלא בשאלות עקרוניות ולא בשאלות שיש בהם ויכוח אודות גובה סכום החוב. מה שאומר שההורים והמוסד יידרשו אולי להגיש עתירה חדשה לביהמ"ש המחוזי בירושלים.

תשובת משרד החינוך לבג"צ: ההורים צודקים

יחד עם זאת, ההורים עדיין מביאים תקווה כי שופטי בג"צ לא יפלו למלכודת של העירייה ולא יקנו את התרגיל הציני שיש בו כדי זילות בשופטי בית המשפט. תקוותם של ההורים מתחזקת במיוחד לאור תגובת משרד החינוך שנמסרה באמצעות פרקליטות המדינה לבג"צ ובה מצדיקה המדינה לחלוטין את עמדת ההורים בדבר חובתה העקרונית של העירייה לתקצב את המוסדות לחינוך המיוחד בעיר.

בתגובת המדינה לבג"צ נכתבו בין השאר הדברים הבאים:

"לעמדת משרד החינוך, על עיריית ביתר עילית לשאת בכל אותם התשלומים הנובעים מחוק חינוך מיוחד ובהתאם לקבוע בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך הרלוונטיים, ביחס לתלמידי חינוך מיוחד תושבי ביתר עילית.

"בהתאם לנתוני המערכת שבמשרד החינוך, בית הספר נותן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים הסובלים מפיגור קל, אוטיזם, הפרעות התנהגות, הפרעות רגשיות וליקויי למידה. נכון לשנת הלימודים הנוכחית – תשע"ח, מאושרות לבית הספר 12 כיתות חינוך מיוחד, בטווח כיתות ב'-י"ב

"בהקשר זה יובהר, כי משרד החינוך משתתף בחלק הארי של תקצוב תלמידי חינוך מיוחד. כך, מתקצב המשרד בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים לחינוך מיוחד בהיקף דומה הן ביחס לבתי ספר רשמיים לחינוך רגיל, והן ביחס לבתי ספר רשמיים לחינוך מיוחד.

"לעמדת משרד החינוך, מקום בו הרשות המקומית שולחת תלמיד חינוך מיוחד למוסד מוכר שאינו רשמי המצוי בבעלות פרטית, דומה הדבר לשליחתו של התלמיד למוסד הפועל ברשות מקומית אחרת.

"לפיכך, מקום בו שלחה עירית ביתר עילית, תלמידי חינוך מיוחד, לבתי ספר לחינוך מיוחד במעמד המוכר שאינו רשמי הפועלים בתחומיה, ובשל העדר מוסד חינוך מיוחד רשמי אחר בתחומה שיכול לתת מענה חינוכי לתלמידים אלו, עליה לשאת בכל אותם התשלומים הקבועים בחוזרי המנכ"ל, כאילו היא שלחה את אותם התלמידים ללמוד ברשות מקומית אחרת.

"בכל הנוגע לסעד העיקרי המבוקש בעתירה, עמדת משרד החינוך היא כי במישור המשפטי חלה על עיריית ביתר עילית חובה לשלם את הוצאות קיום המוסד בגין תלמידים תושבי ביתר עילית הלומדים בבית הספר שבבעלות העמותה, בהתאם לקבוע בחוזרי מנכ"ל".

ההורים שיגרו מכתב לראש העיר שבחר להתעלם

למרות ניסיונות ההידברות שנמשכו כשנתיים וחצי בין ועד ההורים לראש העיר ואנשיו ללא שום תוחלת, פנו בשבוע שעבר נציגי ההורים במכתב לראש העיר מאיר רובינשטיין עם העתק לסגן שר החינוך הרב מאיר פרוש, בהצעה להידברות במטרה להביא את המשבר לידי סיימו.

במכתבם כתבו ההורים בין השאר את הדברים הבאים:

"נמצאים אנו ערב ימי הפורים הבעל"ט, שהם ימי חסד, אחדות ופיוס. על כן ובהמשך למכתבים קודמים שנשלחו אליך ולא נענו, אנו פונים אליך פעם נוספת בבקשה לכנס את ועד ההורים והנהלת המוסד לדו-שיח ישיר כדי לנסות להסדיר את הבעיות האמתיות עמם אנו מתמודדים, בהם תקצוב ילדי החינוך המיוחד כמתחייב ע"פ ההיגיון וע"פ החוק.

"פניה זו באה בין היתר על רקע פסיקת בג"ץ בית עקשטיין נ' עיריית פרדס-חנה (מיום 19 לחודש) הקובע כי על הרשויות לשלם את אגרות החוץ בגין ילדי החינוך המיוחד, ואשר יש בו להשליך על הנדון דידן. כל זאת מתוך מטרה למנוע את המשך המחלוקת וליישב את הדברים בדרכי שלום מבלי להזדקק לדיונים והתכתשויות מיותרות בביהמ"ש. כולנו יודעים שבסוף העירייה תחויב לשלם, אז בבקשה בא ונעשה את זה בדרך מוסרית ומכובדת ככל הניתן.

"אנו מצרים על כך שלא מצאת לנכון עד עכשיו להזמין את ועד ההורים ו/או הנהלת המוסד לדו-שיח ישיר בנושא הנוגע לעשרות רבות של ילדים נכים תושבי ביתר עילית ואשר אתה אמור להיות אחראי ואמון על הטיפול בהם. אין לנו את הזכות לשתוק לנוכח העוול ומניעת ההזדמנות מילדינו להשתלב בחברה באופן נורמטיבי ומקסימאלי".

למרבה הצער, ראש העיר בחר כהרגלו להתעלם לחלוטין מההורים ומהמכתב ולא הגיב. למרבה ההפתעה גם סגן שר החינוך החליט שלא להגיב.

אבנים נזרקו על חוקרת הנוער

ובתוך כך נמשכים ההתנכלויות של ילדי החינוך הרגיל ששוכנו ע"י העירייה במבנה שנועד כולו לילדי החינוך המיוחד. זריקות האבנים נמשכות, כמו גם קללות וגידופים ושבירת שמשות. בשבוע שעבר היתה זו חוקרת נוער במשרד הרווחה שנחשפה לזוועה בעת שביקרה בחיידר לחינוך מיוחד ואבנים נזרקו עליה ע"י ילדי החינוך הרגיל.

במכתב ששיגרה למנהל החינוכי של המוסד הרב יוסף זלפריינד, כותבת חוקרת הנוער את הדברים הבאים:

"הנדון: אירוע חמור בשטח סמוך למסגרת החינוך "לב החינוך". שמי הדס נמיר, חוקרת ילדים במשרד הרווחה הגעתי למסגרתך מתוקף תפקידי בהמתנה לפתיחת שער אחורי שנמצא בחצר בי"ס "אדרת אליהו" שלושה ילדים כבני 10 יידו לעברי (לעבר ראשי) אבנים בגודל בינוני. גם לאחר שביקשתי שיחדלו אלה לא פסקה. צילמתי אותם במכשיר הנייד הפרטי שלי על מנת להציג בפני צוות ההנהלה… אני פונה אליך בבקשה להעביר הלאה את הנושא ע"מ שיטופל בהקדם ובחומרה הראויה…".

רבנים בביתר: מאיר רובינשטיין מחולל מחלוקות מיותרות בעיר

ובתוך כך, רבנים בביתר עילית מגדירים את ראש העיר מאיר רובינשטיין כמי שמחולל לאורך כל שנות כהונתו מחלוקות מיותרות בביתר עילית. אלא שהפעם הוא בוחר לעשות זאת על גבם של ילדים נכים מיוחדים.

הרבנים אומרים כי הגיע העת להפנים כי כל עוד האיש בתפקידו ימשכו במחלוקות בעיר, מאחר ומתברר כי האיש אינו בוחל באמצעים כדי לפגוע ולהטריד את מי עומדים על זכויותיהם, גם כאשר מדובר באוכלוסייה החלשה ביותר בעיר – ילדי החינוך המיוחד החסידי בעיר, אשר לדברי הכול זכאים לזכויותיהם בדין. מאיר רובינשטיין אינו חומל על הילדים ודורס ורומס את זכויותיהם ואת כל מי שעומד בדרכו ואינו מציית לגחמותיו.

הרבנים מביעים תקווה כי עצומת תושבי ביתר עילית לחברי מועצות גדולי וחכמי התורה וראשי הסיעות החרדיות שתצא לפועל בקרוב – יביאו להחלטה על העמדת אדם אשר השלום היא נר לרגליו ושאינו מתנהל בגאווה ואגו כלפי התושבים.

יחד עם זאת אמרו חברי ועד ההורים במוסד לחינוך מיוחד: "אנו מקווים שרובינשטיין יתעשת, יעשה תשובה, ימלא את חובתו כראש העיר, יבקש סליחה מההורים, מהילדים ומכלל תושבי ביתר שנפגעו ממנו בתקופת כהונתו כראש העיר. מנגד, אנו מבטיחים כי נסלח לו על הכול ונשוב לתמוך בו כפי שעשינו עד לחודשים האחרונים".

לקט פנינים מפי מנהל אגף החינוך בעיריית ביתר עילית יהודה קורנבליט:

"מוסד שיעלה לעירייה כסף גם אם חוקית חייבים לו – לא יהיה פה!"

"אין לי עכשיו אופציות למו"מ. אני לא יודע לענות לך על הבנקים והמאזנים שלך. אני מנסה להוביל מהלך שאומר רבותי יוצאים לדרך חדשה, אם המנהלים משתפים פעולה טוב אם לא תלכו לבית המשפט ותמרטו את השערות אחד לשני. זה לא כסף שלי ואני לא שומר על הקופה הציבורית. מבחינתם, היה להם נוח לא לשלם בכלל אגרות חוץ…".

במענה לשאלה של מנהל המוסד הרב אלחנן וייסנשטרן "מה אומר לבנק שדורש מאזנים, איפה נעלם חוב של מיליון שקל של העירייה" השיב מנהל אגף החינוך:

"אל תגיד לבנק. מי אמר שנעלם? תגיד שעדיין יש חוב. תגיד לבנק כל החיים, מה אכפת לי מה תגיד לבנק. אני ביקשתי ממך להגיד לבנק שכבר לא חייבים לך? תגיד שחייבים לך!.

"מוסד שהוא חושב שהוא יתוקצב על חשבון העירייה גם אם חוקית חייבים לו – הוא לא יהיה. זאת אומרת (כאן מציין שם של מוסד אחר בעיר לחינוך מיוחד) כבר כמעט מחוסל… ואין יותר המשך…הוא לא יתקיים".

'יחי ראובן' ו'תפארת התורה' (מוסדות חינוך רגילים בעיר) רצו ללכת לממ"ח (ממלכתי חרדי) ראש העיר אמר להם "אני לא יתן לכם".

"אז מה תגיד? אתה תלך תוציא את כל החוב בדרך משפטית, תנצח משפטית את העירייה, נו מה יקרה הלאה… לא משנה איזה יועץ משפטי ואיזה בית משפט יחליט. בית המשפט יכול לחייב את העירייה על חוב קדום, אבל פה זה מסתיים, למחרת זה מסתיים…".

"אני חושב שאין לך שתי ברירות. הברירה השניה זה להתבזות, ללכת במסלול עיקש ופתלתל ולא להגיע לשום מקום בסוף"

 

תגובה אחת
  1. נורא. נורא – מה שקורה בביתר עם נציגו של מאיר פרוש, שמתברר ששניהם קרוצים מאותו דרעק.

השארת תגובה