'יסוד מחשבתי' • שאלתם? העו"ד עונה

נועם קוריס
נועם קוריס
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

שאלה: שמעתי שבהתאם לחוק, בכדי שבית המשפט ירשיע מישהו בעבירה פלילית צריך להתקיים היסוד המחשבתי. למה בעצם הכוונה?

תשובה: חוק העונשין קובע, כי במרבית העבירות לא די בכך שבוצע מעשה המהווה עבירה לכאורה, אלא שהאדם שביצע את המעשה צריך לשאת גם מחשבה פלילית, כלומר מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה.

יחד עם זאת, קיימות עבירות שניתן להרשיע בהן גם על סמך רשלנות בלבד (למשל גרימת מוות ברשלנות) ואף קיימות עבירות שאין צורך לגביהן בכל מחשבה והמדובר באחריות קפידה (למשל חניית רכב במקום אסור).

שאלה: מה משמעות המילים שיעבוד, משכון, משכנתא  ועיקול לפי החוק?

תשובה: שיעבוד או משכון הינם פעולה לפיה חפץ מסוים מיוחד לצורך הבטחת תשלום או חוב ספציפי, כאשר החפץ הינו נכס מקרקעין נקרא השעבוד משכנתא ולא משכון. בכל האפשרויות לעיל הרישום של הנכס כבטוחה לחוב נעשית בצורה רצונית על ידי בעל הנכס.

עיקול לעומת זאת הנה פעולה שמתבצעת ללא אישור בעל הנכס, בדרך כלל על ידי בית המשפט או על ידי רשם ההוצאה לפועל ואשר על פיו מטיל העיקול תופס את הנכס ללא אישור בעל הנכס, על מנת למכור אותו ולשלם באמצעותו את החוב של בעל הנכס.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה