תקנון הבניין: שאלתם? העו"ד משיב

נועם קוריס
נועם קוריס
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

שאלה: אני מתגורר בבית משותף ולאור מחלוקת בין מספר שכנים בבניין נאמר לי שכללי ניהול הבית המשותף צריכים להימצא בתקנון הבניין אבל אף אחד מהשכנים לא יודע על תקנון כזה. מה עושים?

תשובה: בהתאם לחוק המקרקעין נקבע, כי ככל ובעלי הדירות לא קובעים תקנון לבית המשותף בעצמם הרי שיש להחיל את תקנון הבית המשותף המצוי שאת הנוסח המדויק שלו ניתן למצוא גם בתוספת של חוק המקרקעין עצמו.
התקנון המצוי קובע בין היתר תנאים דוגמת שבעל דירה חייב להרשות שיבוצעו בדירתו העבודות ההכרחיות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ולתכלית זו רשאים חברי הנציגות ובני אדם הפועלים בשמה להיכנס לדירתו ולבצע בה עבודות כאמור.
וגם שבעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה