חשבון מוגבל • שאלתם? העו"ד משיב

נועם קוריס
נועם קוריס
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

שאלה: אני גר עם משפחתי בדירה בקומה העליונה ביותר בבית דירות משותף, כשמעלינו רק גג הבניין ובעת הגשמים מתחילה נזילה בצורת טפטוף מהגג. באחריות מי התיקון?

תשובה: על נציגות הבית המשותף חלה החובה לתקן נזילה שמקורה בגג שהנו חלק מהרכוש המשותף. עליה גם האחריות למנוע כל נזק לדירה הפרטית ממקור זה.

שאלה: קיבלתי מהעירייה רישיון זמני לרוכלות, היכן מותר לי לעסוק ברוכלות ולמשך כמה זמן בהתאם לרישיון זמני?

תשובה: לפי החוק, בעניין תחום עיסוק ברוכלות, הרי שרישיון או היתר זמני שקיבל רוכל מרשות רישוי בתחום רשות מקומית, לא יהיה לו תוקף מחוץ לתחום אותה רשות מקומית. החוק קובע עוד שרשות רישוי מחוץ לתחומה של רשות מקומית תקבע ברישיון או בהיתר זמני לרוכלות, את תחומי השטח שבו יהיה הרוכל רשאי לנהל את עסקו. הזמן המרבי להיתר זמני הינו שנה.

שאלה: מתי נקבע שחשבון בנק מסוים הינו חשבון מוגבל לפי כללי בנק ישראל?

תשובה: במידה ובחשבון בנק מסוים יש העדר כיסוי מספק ל-5 שיקים, על הבנק להעביר התראה לפני הגבלת חשבון הבנק. במידה וחוללו 10 שיקים או יותר באותם 12 חודשים יכריז הבנק על החשבון כחשבון מוגבל.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה