העירייה תחזיר כסף לרוכשי הדירות

עיריית בת ים תחזיר מיליון שקלים לחברי קבוצת רכישה – ועדת הערר במחוז תל אביב פסקה כי חברי הקבוצה חויבו בהיטל השבחה בגין הגבהת הקומות במגדל למרות שזו התאפשרה במסגרת התוכנית המקורית

עוד אביעד שוב ממשרד שוב ושות צילום סטודיו תומס
עוד אביעד שוב ממשרד שוב ושות צילום סטודיו תומס
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

עיריית בת ים דרשה מקבוצה של כ- 130 בעלי קרקע שבנו יחד מגדל בדרום מערב בת ים היטל השבחה בגובה של כ- 3.616 מיליון ₪ לאחר שביקשו להגביה את גובה הקומות בבניין מ – 3 מטר ל 3.34 מטר. בתחילה פנו בעלי הזכויות בהליך לשמאי המכריע אשר הפחית את החיוב לכ- 942,000 ₪.

בעלי הזכויות לא הסתפקו באמור והגישו ערר לוועדת הערר אשר ביטלה את החיוב לחלוטין וכעת נדרשת העירייה להשיב לחברי הקבוצה כ- 1 מיליון ₪ שכבר שולמו לה.

את חברי הקבוצה ייצגו עוה"ד אביעד שוב וטל גליקסמן ממשרד שוב ושות'

המדובר בקרקע הממוקמת בדרום מערב בת ים ומחוזקת על ידי קבוצה גדולה של בעלים שהתאגדו יחד לצורך בניית מגדל מגורים בן 38 קומות וגובה המבנה נקבע ל – 140 מטר.

בין הצדדים נוצר ויכוח האם הגבהת הקומות מחייבת קבלת הקלה שבגינה חויבו חברי הקבוצה בהיטל השבחה או הדבר ניתן על פי הוראות התוכנית המקורית.

ועדת הערר פסקה כי בהתאם למצב התכנוני ששרר ניתן היה לבנות קומה מפולשת במגרש וגובה קומה טיפוסית יכול היה לעמוד על 3.41 מטר. כך למרות שהשמאי המכריע קיבל את טענת הועדה המקומית שלפיה גובה המבנה נקבע על ידי רשות שדות התעופה וזאת על מנת להגביל את גובהו בגלל אנטנות או מתקנים טכניים אחרים, והסתפק בהפחתת שומת היטל ההשבחה לכ- 942,000 ש"ח, ועדת הערר קבעה בהחלטה כי התוכנית שחלה קובעת גובה לבניינים שבתחומה, והמסקנה כאילו עמודת גובה הבניין בטבלת הזכויות משמעותה מגבלת גובה מקסימלי מרוקנת במידה רבה מתוכן את המשמעות של קביעת גובה בניין בתוכנית.

משכך נקבע בהחלטה כי "מאחר והמקרה הינו לטעמנו מובהק שבו נדרש היטל השבחה הגם שמדובר בהוראות שהתאפשרו מכוח התוכנית המאושרת, איננו סבורים כי ניתן להותיר על כנה תוצאה לפיה העוררים יישאו בהיטל השבחה בגין ההקלה".

ועדת הערר קבעה שבמקרה זה נפלה טעות משפטית בקביעת השמאי המכריע בדבר משמעות קביעת הגובה בתכנית וכתוצאה ממנה חויבו חברי הקבוצה בהיטל בגין זכויות שהיו מוקנות להם כבר במסגרת התוכנית המאושרת לכן קבעה ועדת הערר שיש לבטל את החיוב בהיטל השבחה עקב פרסום ההקלה.

עו"ד אביעד שוב, ציין כי במקרים רבים ועדות מקומיות פועלות להוצאת שומות היטל ההשבחה מוגזמות מתוך רצון להגדיל את הכנסות העירייה. חשוב שהנישומים ידעו כי רצוי ואף מומלץ לבחון מבחינה משפטית ושמאית את הדרישות לתשלום הנ"ל והאם ניתן להפחיתם. רק בשבוע שעבר ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב שדחה את הניסיונות של עיריית תל אביב לגבות היטלי השבחה בגין שימוש חורג מהיתר .

השארת תגובה